Project R-419

Titel

Onderzoek naar de visco-elastische eigenschappen van lijm

Abstract

Het project heeft als uiteindelijk doel om aan de hand van rheologische eigenschappen van een lijm de performantie van de uiteindelijke tape te voorspellen. Er wordt getracht een relatie te leggen tussen de chemische en fysische eigenschappen van een aantal polymerenenerzijds en de rheologische karakteristieken ervan anderzijds. Tenslotte wordt de invloed van het type crosslinker en hars op de rheologie nagegaan.

Periode

01 oktober 1999 - 01 januari 2000