Project R-423

Titel

Toxiciteit en meetmethodiek zware metalen 1999-2001.

Abstract

Optimalisatie en validatie van de analysemethoden voor de volgende target-elementen in het kader van de opvolging van luchtkwaliteit, meer bepaald de concentraties aan zware metalen in het zwevend stof in de omgevingslucht: Co, Cr, Mn, As en Sb. De analyses worden in eerste instantie uitgevoerd met behulp van grafietoven atomaire absorptie spectrometrie. Voor de metalloiden As en Sb zal eveneens de analysemethode hydride-AAS geëvalueerd worden.

Periode

15 november 1999 - 15 augustus 2001