Project R-804

Titel

Vergelijkend onderzoek van rubberen dichtingen.

Abstract

Een bepaalde reeks schokdempers vertonen lekken ter hoogte van een rubberen dichting. Het optreden van lekken blijkt eveneens samen te vallen met het implementeren van een "nieuwe" olie. Uit verdere onderzoeken wordt vastgesteld dat de rubber van de dichtingen significant hard is. Een onderzoek wordt gevraagd om na te gaan of de karakteristieken van de "nieuwe olie" naar samenstelling verschillen van de Repsol olie. Tevens dient onderzocht te worden wat de invloed is van de combinatie olie/temperatuur op de rubberen dichtingen. Tenslotte wordt ook de stabiliteit van de toegepaste olie onderzocht (o.a. thermische en oxidatieve stabiliteit).

Periode

01 juli 2003 - 31 december 2003