Project R-829

Titel

Ontwikkelen van een screeningmethode voor het aantonen van zware metalen in kunststofmaterialen

Abstract

In het kader van de Europese wetgeving wordt men geconfronteerd met een steeds toenemende vraag naar de afwezigheid van schadelijke additieven en/of componenten die toegepast worden in de electrische bekabeling en dit zowel voor huishoudtoestellen als voor electronica en multimedia apparatuur. Hierbij moet aangetoond kunnen worden dat een bepaalde component hetzij afwezig is (d.i. beneden de detectielimiet van de meetmethode), hetzij dat een maximale toegelaten concentratie niet overschreden wordt. Zowel uit de aard van de targetcomponenten (organische en minerale) als uit de kwantitatieve randvoorwaarden is het duidelijk dat er geen universele analyse methode bestaat die al deze componenten kwalitatief en/of kwantitatief kan bepalen. In het project wordt daarom gefocusseerd op een zeer belangrijke groep van elementen, de zware metalen en metalloïden, die wijd verspreid zijn inde samenstelling van kunststoffen. Een tweetrapsbenadering wordt voorgesteld om via een combinatie van screening (semi-kwantitatief) en kwantitatieve analyse de aan- of afwezigheid van deze elementen aan te tonen in verschillende materialen.

Periode

01 november 2003 - 31 januari 2004