Project R-841

Titel

Studie van witte punten in PVC huiden

Abstract

Momenteel wordt men geconfronteerd met poederformuleringen waarin zich witte punten bevinden. Deze vallen visueel sterk op in de overwegend lichtgrijze dashboardhuiden. De doelstelling van dit project is met verschillende analysetechnieken de aard van de witte punten te achterhalen teneinde hieraan te kunnen remidiëren via een aanpassing van grondstoffen en/of procesparameters. Hierbij zullen analysetechnieken van zowel IMOMEC als van IMO-LUC aangewend worden.

Periode

27 november 2003 - 31 december 2003