Project R-891

Titel

Onderzoek van polypropyleen als basisgrondstof voor de automobielnijverheid: falingsgedrag met betrekking tot de geurproblematiek en als gevolg van de invloed van verontreinigingen - deel 2

Abstract

In het kader van de geurproblematiek wordt men in de automobielnijverheid geconfronteerd met richtlijnen opgelegd door de automobielcontructeurs. Parameters zoals de totale organische kolstofemissie, het formaldehydegehalte en fogging geven een indicatie omtent het totaal gehalte aan vluchtige componenten. Om meer inzicht te krijgen in de aard van de vrijgestelde luchtige componenten is het noodzakelijk de identiteit en de hoeveelheid van deze componenten te bepalen. Headspace-GC-MS technieken worden voorgesteld voor de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van vluchtige emissieproducten en hun relatie met de geur. Anderzijds is het eveneens mogelijk om simulatieproeven uit te voeren onder verschillende omstandigheden (temperatuur, tijd, atmosfeer) waarbij het PP materiaal thermisch en/of thermo-oxidatief gedegradeerd wordt. De vrijgestelde producten kunnen on-lin (TGA-MS, TGA-FT-IR) en off-line (TGA-T-GC-MS) geïdentificeerd worden. Deze experimentele strategie laat toe om de thermische belasting tijdens de processing en voor welbepaalde toepassingen beter in te schatten en te remediëren. Tevens kan op deze wijze een betere inschatting gerealiseerd worden van het verouderingsgedrag van het PP materiaal. Deze experimentele gegevens kunnen gebrukt worden om de mechnismen voor de vorming van deze emissieproducten te achterhalen. Tevens zal het effect van additieven worden geëvalueerd. Dit onderzoek moet resulteren in een betere interpretatie van geurproblemen door een betere kennis van de relatie tussen samenstelling, geurcomponenten en degradatiemechanismen. Tevens levert dit onderzoek een bijdrage tot meer duurzame materiaalsystemen en toepassingen.

Periode

09 juni 2004 - 31 mei 2005