Project R-949

Titel

VIRTUEEL loket, een vakkundig instrument resulterend in een betere toegang tot en utilisatie van de expertise en ervaring van de onderzoekslaboratoria in het domein van karakteriseringstechnieken voor coatings

Abstract

In het kader van een IWT-project met IMEC is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen MEC, Entexbel, UGent, CORI, KUL, UA, VITO, VUB, WTCM, waaraan ook de onderzoeksgroep IMOX (Universiteit Hasselt) een bijdrage heeft geleverd. Die overeekomst liep van 01.09.2004 tot 30.08.2006.

Periode

01 september 2004 - 30 augustus 2006