Project R-963

Titel

Onderzoek van defecten in gegoten PVC folies.

Abstract

Gegoten PVC-folies vertonen gebreken onder de vorm van streepvorming, oppervlakkige strepen die vooral aan de buitenzijde van de folie zichtbaar zijn of streepvorming in de folie. Bij vergelijkend onderzoek van deze folies wordt onderscheid gemaakt tussen de defectueuze zone en een referentie locatie. Complementaire analysemethoden worden toegepast. Het doel van de studie is defecten te karakteriseren om na te gaan of de oorzaak van deze defecten kan geralateerd worden aan vervuiling of incompatibiliteit van componenten in de formulering.

Periode

15 februari 2005 - 14 april 2005