Project R-1382

Titel

BOF: kort verblijf: Dr. Ahmed Abdel-Gawwad El-Kady

Abstract

De onderzoeksraad heeft op 25 augustus 2008 het verblijf van Dr. Ahmed Abel-Gawwad El-Kady van het National Research Center (NRC), Cairo, Egypt goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal dr. El-Kady onderzoek uitvoeren in samenwerking met R. Carleer en J. Yperman (onderzoeksinstituut CMK). Er zal tevens onderzocht worden of betrokkene een doctoraat kan behalen aan de UHasselt.

Periode

15 november 2008 - 15 februari 2009