Project R-476

Titel

Onderzoek naar de noden en behoeften inzake maatschappelijke hulp- en dienstverlening met het oog op hun sociale reòntegratie, bij gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen.

Abstract

Het onderzoek brengt de behoeften van de gedetineerden aan maatschappelijke hulp- en dienstverlening in kaart en gaat na in hoeverre momenteel aan deze behoeften voldaan wordt. Op basis hiervan stellen we verbeterpunten voor. De noden en verwachtingen met betrekking tot dienstverlening situeren zich op verschillende terreinen: welzijn, onderwijs, werk, gezondheid en cultuur. Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag maken we gebruik van diepteinterviews en postenquêtes. De onderzoekseenheden zijn zowel gevangenen als bevoorrechte getuigen.

Periode

09 februari 2000 - 08 februari 2001