Project R-612

Titel

Behoefteonderzoek bij (ex)gedetineerden en nieuwkomers inzake volwasseneneducatie.

Abstract

Het doel van het onderzoek is het aandragen van gefundeerde gegevens m.b.t. het profiel, de noden en de verwachtingen van vluchtelingen en gedetineerden op het vlak van volwasseneneducatie ter ondersteuning van het opstellen van het behoeftedekkingsrapport door het Eduforum Limburg.Het onderzoek brengt de behoeften van de vluchtelingen en gedetineerden aan volwasseneneducatie in de brede zin in kaart en gaat na in hoeverre aan deze behoeften voldaan wordt. Op basis hiervan stellen we verbeterpunten voor.

Periode

16 februari 2001 - 15 mei 2001