Project R-2563

Titel

Karakterisatie en optimalisatie van de thermische behandeling van biomassa aangerijkt met zware metalen na fytoremediatie via fytoextractie - valorisatiemogelijkheiden van biomassa

Abstract

De bottleneck voor het toepassen van fytoremediatie is het ontstaan van grote hoeveelheden gecontamineerde biomassa, niet geschikt voor verder gebruik. Een mogelijke valorisatiemethode van de bekome en gepolueerde biomassa is pyrolyse. Via pyrolyse wordt in een labreactor de geoogste biomassa, aangerijkt met zware metalen, in een zuurstof arme atmosfeer snel en kort verhit. Hierdoor wordt er in hoofdzaak drie krakingsproducten gevormd: char, olie en gas. Door het inzetten van verschillende analytische technieken: TGA al of niet gekoppeld met MS en FTIR; GC-MS, Py-GC-MS, HPLC, ICP-AES en element analyse wordt een totaal karakterisatie van de biomassa en van de pyrolyse producten bekomen, wat moet toelaten om pyrolyse parameters al: werktemperatuur, opwarmsnelheid, toevoegsnelheid van biomassa, warmteoverdracht medium optimaal in te stellen naar gelang het beoogde doel.

Periode

01 januari 2003 - 31 december 2008