Project R-5418

Titel

Capaciteitsopbouw statistiek in Afrika en Latijns-Amerika

Abstract

In Afrikaanse en Latijns Amerikaanse Universiteiten, inclusief IUC universiteiten in deze regio, is goede statistische expertise noodzakelijk voor steun aan wetenschappelijke studies. Professionele statistici in het Zuiden beheersen meestal de theoretische achtergrond van statistische inferentie, maar het toegepaste gedeelte van de training ontbreekt vaak. Evenzo zijn de wetenschappers vaak niet bekend met de modellerende en inferentiële statistische software, hetgeen een onmisbare tool is voor de analyse van de wetenschappelijke data die ze verzamelen. Het hoofddoel van dit transversaal initiatief is om de menselijke capaciteit te versterken met betrekking tot het praktische gebruik van statistische technieken in onderzoek en onderwijs, richtend op zowel professionele statistici als op de onderzoekers/wetenschappers. In de eerste fase van het project, waren de activiteiten gefocusseerd op de ontwikkeling van cursusmateriaal en de creatie van een Zuid-Zuid netwerk. Cursussen werden ontwikkeld volgens de planning, onderzoek bezoeken namen plaats in het Noorden en in het Zuiden, en een aantal cursussen werden ook in partner universiteiten gegeven. Zoals hierboven vermeld, is het voorgestelde project een vervolg op de eerste fase van het transversaal project. Als zodanig zouden de doelstellingen van fase II(2) gezien moeten worden als een extensie van de doelstellingen van fase I en fase II(1). Er moet wel rekening gehouden worden dat de doelstellingen aangepast werden volgens de activiteiten en doelen die bereikt werden in de eerste fase. In dit voorstel beschrijven we het plan voor jaren 4 en 5 van het project (dit wil zeggen fase II(2)). Voor meer informatie over de samenvatting en context van het project, verwijzen we naar de projectaanvraag voor fase I De laatste twee jaar van de tweede fase van het project ( fase II(2)) hebben de volgende doelen: 1. Finaliseren van alle ontwikkelde cursussen binnen het NSS en de eerste drie jaar van de transversale projecten. 2. Extensie van de samenwerking schaal in zowel onderwijs als onderzoek in Afrika en Latijns Amerika. 3. Extensie van de samenwerking naar nieuwe IUC en nieuwe NETWORKS in Afrika en Latijns Amerika. 4. Oprichting van een "lange afstand" leercapaciteit voor cursussen in het Master programma in de UHasselt.

Periode

01 april 2014 - 31 maart 2016