Bachelor en master in de informatica

Waarom informatica studeren aan UHasselt?

Bachelor & master • 180 + 120 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je bouwt mee aan de digitale transformatie van de maatschappij
 • Je wordt opgeleid tot een veelzijdige informaticus
 • Je leert hedendaagse technologie (beter) begrijpen
 • Je bent na deze opleiding zélf in staat de technologie van morgen te ontwikkelen
 • Je bent gewapend tegen de razendsnelle veranderingen binnen de informatica
 • Je hebt uitstekende beroepskeuzemogelijkheden
 • Je leert via een uniek onderwijsmodel
 • Laagdrempelige communicatie tussen studenten, docenten en assistenten
 • Je leert én je doet = actief leren en werken in projecten
Download de brochure
SHOOT17 Informatica 33

Hoe ziet de opleiding eruit?

Informatica is de toekomst

De impact van informatica op de moderne samenleving kan onmogelijk worden overschat. In de opleiding informatica word je geconfronteerd met de veelzijdigheid van deze wetenschap en de uitdagingen die ze stelt. Uiteraard komen de toepassingsgerichte aspecten van de informatica uitgebreid aan bod - daar dient informatica tenslotte voor - maar we besteden ook veel aandacht aan het hoe en waarom: zijn er grenzen aan wat de computer kan? Welke logica zit er achter al die nieuwe ontwikkelingen? Op welke principes zijn zoekmachines gebaseerd? Dit zijn maar enkele van de vele vragen waarmee je wordt geconfronteerd. Tenslotte gaan we ook het menselijk aspect van de informatica niet uit de weg: informatica is immers niet de wetenschap van de computer maar wel de wetenschap van hoe de mens met die computer omgaat!

Van vraagstuk naar oplossing

De opleiding informatica van Universiteit Hasselt leidt studenten op tot degelijke en polyvalente informatici. Als je informatica aan UHasselt studeert dan krijg je een brede kennisbasis, die voornamelijk softwaregericht is. De vraagstukken die je als informaticus aanpakt, komen uit alle sectoren van de samenleving. Je leert tijdens je opleiding om goed te communiceren met andere mensen, zodat je de problemen goed kan begrijpen. Je eerste opdracht is om het gestelde probleem in een informaticavraagstuk te vertalen. Dan kan het analysewerk gebeuren. Meestal wordt een complex probleem opgesplitst in kleinere, meer handelbare deelproblemen. Die moet je dan oplossen waarbij je geregeld beroep moet doen op je creativiteit. De deeloplossingen worden vervolgens samengebracht tot een degelijke oplossing voor het geheel. En dan moet je de oplossing ook nog programmeren, om een eindproduct te bekomen.

Veelzijdige opleiding

Software-ontwikkeling is een belangrijk aspect van informatica, maar het is zeker niet het enige. Informatica is een veelzijdige wetenschap, die niet alleen technologisch is, maar ook intellectueel zeer uitdagend. De bachelor Informatica is een brede opleiding die focust op tal van fundamentele aspecten van de informatica. Je kan aan UHasselt opteren om bv. meer op de multimediatechnologie te focussen, intrigerende theoretische aspecten van de informatica te bestuderen, meer over projectmanagement en intermenselijke communicatie te vernemen, de interactie tussen mens en computer te bestuderen, de onderliggende concepten van databases te exploreren, de laatste ontwikkelingen op het vlak van communicatietechnologie te doorgronden...

Tijdens de opleiding informatica voer je projecten uit en werk je rond praktische problemen. Een ideale manier om te proeven van het werk van een informaticus!

Uniek onderwijsmodel

Het academiejaar aan UHasselt is opgedeeld in twee semesters van elk 20 weken. Speciaal daarbij is dat het eerste semester in het eerste bachelorjaar nog eens is opgedeeld in twee onderwijsperiodes (kwartielen genaamd) van elk 10 weken. Als je je studie aan de UHasselt aanvat, weet je dus al na 10 weken waar je staat!
Ook het onderwijsmodel is uniek. Bij ons ligt de nadruk niet op passief leren (jij ondergaat wat de prof vertelt) maar op actief leren (je gaat zelf met de leerstof aan de slag). Op die manier krijg je de leerstof immers veel beter onder de knie! In het begin van de opleiding volgen je we daarbij nogal strak op, maar gaandeweg verschuiven we steeds meer verantwoordelijkheid naar jullie. Ons onderwijsconcept heet dan ook niet voor niets "van begeleide zelfstudie tot autonoom leren".

Bachelor

De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar) en is opgebouwd rond vier leerlijnen: software ontwerp & ontwikkeling, bouwstenen van informatica, wiskundige & wetenschappelijke technieken en, tenslotte, professionele & academische vaardigheden.

 • In de leerlijn "software ontwerp & ontwikkeling" begin je met computationeel leren denken en programmeren in Python. Later in het eerste bachelorjaar leer je een andere programmeerstijl kennen: objectgeoriënteerd programmeren, waarbij je C++ zal leren. In het tweede bachelorjaar leer je ook functioneel programmeren. Verder besteden we onder meer aandacht aan de basisprincipes van software engineering, die onontbeerlijk zijn om grote softwareprojecten als team tot een goed einde te brengen.
 • De leerlijn "wiskundige & wetenschappelijke technieken" start met het aanleren van basistechnieken om problemen op te lossen en methodes om de juistheid van de gevonden oplossing aan te tonen, via de  de vakken Problem Solving en Discrete Wiskunde. In de vakken Calculus en Lineaire Algebra uit het tweede bachelorjaar wordt aandacht besteed aan wiskundige technieken die je nodig hebt voor de informaticavakken in je verdere bachelor- en masteropleiding.
 • De "bouwstenen van informatica" in het eerste bachelorjaar zijn de vakken Computerarchitectuur, Besturingssystemen en Databases. Deze en andere bouwstenen worden verder uitgediept in het tweede en het derde bachelorjaar.
 • In de leerlijn "professionele & academische vaardigheden" staat het verwerven van kennis van en ervaring met belangrijke skills (communicatie, teamwork, zelfevaluatie,...) centraal. Dit gebeurt onder andere via projecten, die steeds omvangrijker en complexer worden naarmate de opleiding vordert.

Het volledig vernieuwde studieprogramma kan je hieronder vinden per bachelorjaar, of in dit document (pdf, 154 KB) voor de volledige bachelor. Meer info over individuele opleidingsonderdelen in de bachelor informatica kan je vinden in onze studiegids. Je kan met bijkomende vragen ook terecht bij onze proffen via onze Discord server.

Eerste bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Tweede bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Derde bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Voor wie

Het profiel van de bachelorstudent informatica

 • Interesse om te bouwen aan een digitale maatschappij
 • Je bent gefascineerd door technologie
 • Je houdt van uitdagingen, bent creatief en nieuwsgierig
 • Je wilt leren werken in team en doeltreffend communiceren
 • Je volgde in het secundair onderwijs een opleiding met een wiskundige basis (6u wiskunde per week is ideaal, maar niet noodzakelijk)
 • Voorkennis in informatica is niet vereist

Wil je weten of de opleiding Informatica iets voor jou is? Krijg alvast een idee over programmeren in Python met onze Python Tutorials.

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Het academiejaar start midden september 2024.

De introductiedag gaat door in de week voorafgaand aan de start van het academiejaar.

Hieronder zie je een voorbeeld van een lesweek in het eerste kwartiel van het eerste bachelorjaar informatica. Voor een vak wordt telkens een volledige dag uitgetrokken. Na een hoorcollege dat de leerstof van die dag inleidt, werk je, in groep of individueel, aan zelfstudieopdrachten. Hierbij studeer je in de computerlokalen en zijn er tussentijdse contactmomenten met assistenten. Op het einde van de dag wordt er teruggekoppeld in een responsiecollege. Verder wordt er tweewekelijks een coachingmoment voorzien voor de eerstejaarsstudenten, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan studieplanning en -opvolging.

Waar heb je les?

Campus Diepenbeek

 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding

Of volg een proefles!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


28 okt

Openlesdag informatica: 28 oktober 2024

28 oktober 2024 - 05 maart 2025 09:00 - 12:00 Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek


Master

Na de bacheloropleiding informatica aan UHasselt kan je rechtstreeks instromen in de master in de informatica van UHasselt.

De masteropleiding bestaat uit 120 studiepunten (2 jaar). Er zijn slechts twee verplichte vakken (samen 12 studiepunten). waardoor je veel keuzevrijheid hebt om je studieprogramma naar eigen inzicht en interesse samen te stellen. We bieden je daarvoor maar liefst zes specialisatieprofielen aan. In elk van deze profielen krijg je als masterstudent de unieke kans om mee te draaien in lopende onderzoeksprojecten.

Je sluit je masteropleiding af met een masterproef van 30 studiepunten waarin je bewijst dat je een volwaardig informaticus bent geworden.

Je volgt eerst het gezamenlijk programma (42 studiepunten) en je kiest één tot drie profielen (24 studiepunten per profiel). Je vult je studieprogramma aan met keuzeopleidingsonderdelen totdat je masterprogramma minimum 120 SP bedraagt. De masteropleiding is opgedeeld in semesters. Na ieder semester volgt er een studie- en examenperiode.

Artificial Intelligence

Artificiële intelligentie maakt deel uit van ons dagelijks leven. Denk maar aan gezichtsherkenning, spreken met je computer, teksten laten vertalen, boekentips krijgen en ongewenste e-mails laten verwijderen. Bovendien is de technologie in volle opmars met zelfrijdende auto’s, huishoudrobots, computers die wereldkampioen zijn in quizzen (Watson), schaken (Deep Blue) of een Japans bordspel (AlphaGo). De wetenschappelijke principes die dit alles mogelijk maken, zijn afkomstig uit de informatica (disciplines zoals informatiesystemen, data timing, logica en machine learning). In het nieuwe profiel Artificial Intelligence maak je grondig kennis met deze disciplines, leer je experimenteren met diverse technieken en denk je mee over een verantwoord gebruik van artificiële intelligentie in onze maatschappij.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

(*): tweejaarlijks in even jaren (2022-23, 2024-25 ...) 

Data Management

Eén van de kerntaken van informatica is het beheren van gegevens. Facebook, Twitter, Google, het internet zijn eigenlijk wereldwijde gegevensbanken die voortdurend worden geüpdatet en bevraagd. Met het profiel Data Management word je opgeleid tot specialist in geavanceerde databasetechnologie en data mining. Je leert ook de principes en de architectuur van deze systemen kennen. Zo ben je klaar om nieuwe data management software te ontwikkelen.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

(*): tweejaarlijks in even jaren (2022-23, 2024-25 ...) 
(**): tweejaarlijks in oneven jaren (2023-24, 2056-26 ...)

Engineering Interactive Systems

In dit profiel komen alle technische, wetenschappelijke en informatica-aspecten van het bouwen (engineering) van interactieve systemen aan bod. De Human-Computer Interaction (HCI) is immers bepalend voor het succes van een computersysteem. Je doorloopt het hele bouwproces: het bedenken van het concept, het ontwerpen, het programmeren en het evalueren van de interactie tussen een menselijke gebruiker en een computersysteem. Tijdens de opleiding worden je creatieve skills verder ontwikkeld en word je opgeleid om innovatieve oplossingen te bedenken en uit te werken. Er wordt ook aandacht besteed aan vlot werken in en met multidisciplinaire teams.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

Health Informatics

Kwalitatief hoogstaande informaticaondersteuning is uitermate belangrijk in onze gezondheidszorg. Dit domein is in volle evolutie en er is dan ook veel nood aan informatici die gespecialiseerd zijn in Health informatics. Dit profiel biedt je de kennis en vaardigheden om medische toepassingen te realiseren en beheren. Er wordt aandacht besteed aan alle gerelateerde informaticadomeinen en je leert samenwerken met andere wetenschappelijke disciplines die betrokken zijn bij Health informatics, waarbij je ook het voortouw neemt om de zorgtoepassingen te managen.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

Networking and Security

Het gebruik van sociale media, cloud services en video-on-demand maakt het internet onmisbaar. Maar deze toepassingen stellen ook steeds grotere eisen aan de netwerken. Het is een hele uitdaging om ze correct te dimensioneren, te beveiligen en hun beschikbaarheid te garanderen. In dit profiel leer je hoe grootschalige netwerken zijn opgebouwd en hoe ze efficiënt beheerd en ingezet worden. Beveiliging wordt bekeken vanuit het standpunt van alle stakeholders (gebruikers, beheerders en applicatieontwikkelaars). Hierbij leggen we sterk de nadruk op praktische ervaring met de technologieën in een realistische labocontext.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

Visual Computing

De verwerking van camerabeelden en geluidsopnamen biedt ongekende mogelijkheden. en is meer dan ooit een actueel onderwerp. De meest gekende voorbeelden zijn mediatoepassingen. Maar de rekentechnieken en toestellen die daarvoor worden ontwikkeld, worden zo goed als overal gebruikt waar grote rekenkracht nodig is. Zo is een grafische kaart bijvoorbeeld al een supercomputer op zich. Dit profiel biedt je een unieke mix van onderwerpen met betrekking tot zowel het verwerken als genereren van beeld en geluid. Tevens maak je uitgebreid kennis met de onderliggende technologieën.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

(*): tweejaarlijks in even jaren (2022-23, 2024-25 ...) 
(**): tweejaarlijks in oneven jaren (2023-24, 2056-26 ...)

Toelatingsvoorwaarden voor de master

Je kan rechtstreeks instromen met:

 • een academische bachelor in de informatica

Je kan instromen via een schakelprogramma:

 • bachelordiploma in de toegepaste informatica

Het schakelprogramma omvat acht opleidingsonderdelen voor een totaal van 60 studiepunten. In de praktijk hebben vele studenten ongeveer anderhalf academiejaar nodig om dit schakelprogramma succesvol af te ronden. Je moet immers niet alleen rekening houden met de ‘zwaarte’ van het programma, maar ook met de organisatie van het schakelprogramma (o.a. de volgorde waarin je opleidingsonderdelen moet volgen). Mits gunstige studievoortgang, kun je het tweede jaar van je schakelprogramma reeds combineren met opleidingsonderdelen uit het masterprogramma.

Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je géén diploma of getuigschrift, maar krijg je de toelating om je in te schrijven voor de masteropleiding.


Je kan instromen via een voorbereidingsprogramma:

 • iedereen met een academisch bachelor- of masterdiploma

Het voorbereidingsprogramma brengt je op het instapniveau van de masteropleiding. Je dient wel te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden informatica, logica en wiskunde. Daarnaast zijn analytische competenties onontbeerlijk. De examencommissie van de masteropleiding Informatica oordeelt over de toelating tot en over de omvang van het voorbereidingsprogramma op basis van je specifiek dossier.

Na je studie

Doctor in de wetenschappen: informatica

Wie geboeid is door wetenschappelijk onderzoek en een onderzoeksloopbaan wil voorbereiden, kan na het behalen van het masterdiploma een doctoraat in de wetenschappen: informatica voorbereiden. Na het behalen van het doctoraat kun je zowel aan een academische carrière als een onderzoeksloopbaan in de bedrijfswereld beginnen.

Andere masteropleidingen aan UHasselt

Voor studenten die interesse hebben in een onderwijsloopbaan in het secundair onderwijs of bij uitbreiding de educatieve sector, is het volgen van een educatieve master aangewezen. Voor een master informatica is de educatieve master wetenschappen en technologie aan UHasselt de aansluitende master. In deze master kan dan geopteerd worden voor het verkort traject (60 SP), waarin enkel de onderwijsrelevante thema's aan bod komen.

Je kan na selectie worden toegelaten tot de Master of Statistics & Data Science. Voor andere masters dien je misschien te slagen voor een voorbereidingsprogramma alvorens in te stromen, bv. voor de master in de TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica en de master in de mobiliteitswetenschappen.

Start je eigen bedrijf

Je kan een eigen onderneming opstarten of komt terecht in de ICT-sector, commerciële en dienstverlenende bedrijven, productiebedrijven, financiële instellingen,onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten, de medische sector, onderwijsinstellingen, de high-tech industrie.

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Informaticatoepassingen in ondernemingen, bij de overheid en in organisaties zijn talrijk. Gespecialiseerde softwareontwikkelteams zijn noodzakelijk om deze toepassingen te ontwikkelen.

Anderzijds is er ook steeds meer behoefte aan informatici als consultant, projectleider en analist. In deze rol zijn informatici de veelzijdige menselijke schakel tussen de informatica(toepassing) en de uiteindelijke omgeving waarin de toepassing zal worden gebruikt.

Bovendien bestaat behoefte aan docenten om de gebruikers te trainen in het gebruik van nieuwe toepassingen. De groei van internet en de explosie van telecommunicatiesystemen (gsm, navigatiesystemen, satellietcommunicatie,...) bewijzen het belang van computernetwerken. Dit betekent meer vraag naar netwerkspecialisten en -beheerders. De grote vraag naar exact wetenschappelijk opgeleide informatici met oog voor praktische toepassingen geraakt maar niet ingevuld, noch in Vlaanderen noch wereldwijd.

Enkele voorbeelden:  

Software engineer • Information security officer • Cloud infrastructure manager • Data privacy architect • Researcher • IT enterprise architect • Project manager • Data scientist • Team leader software development • Chief information officer • ...

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209