Master in de verpleegkunde en vroedkunde

Master • 60 studiepunten • Nederlandstalig

In januari 2021 kreeg UHasselt al groen licht voor de macro-doelmatigheidstoets. In het voorjaar van 2022 beslist de Vlaamse Regering definitief of UHasselt deze opleiding mag starten in academiejaar 2022-2023.


 • Wil je een leidende rol kunnen opnemen in het conceptualiseren en uitvoeren van complexe zorg?
 • Wil je een actieve rol spelen in het optimaliseren van complexe verpleegkundige en vroedkundige processen, vanuit een sterke wetenschappelijke onderbouw?
 • Wil je als leidinggevende een team aansturen in het realiseren van kwaliteitsvolle zorg?
 • Zie je jezelf als een drijvende kracht achter procesmatige innovatie van de verpleegkundige of vroedkundige praktijk?
Download de brochure
Adobestock 323817712

Hoe ziet de opleiding eruit?

Zorg in volle evolutie

Als master in de verpleegkunde of vroedkunde moet je in staat zijn om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten en innovaties. Je moet snel en doortastend gegevens en concepten kunnen analyseren. In deze opleiding leer je op zelfstandige basis nieuwe kennis zoeken, verwerken en waar nodig genereren. Je krijgt les van professoren die ook echt in het werkveld staan! De nodige theorie zal gecombineerd worden met praktische handvaten die je helemaal klaarstomen voor het werkveld.

Wisselwerking met de maatschappij

Je kiest deze opleiding omdat je als universitair geschoolde professional wil meedenken én werken aan de gezondheidszorg van de toekomst. Je wil daarbij toegevoegde waarde ontwikkelen in de zorgpraktijk. UHasselt engageert zich als civic universiteit in en voor de samenleving. Samen met onze partnerziekenhuizen en -instellingen zorgen we voor thema's die relevant én future proof zijn. Denken doe je niet alleen vanuit je eigen referentiekader, maar door connecties te maken met andere disciplines in de gezondheidszorg. Daarom vinden we het in deze opleiding belangrijk om in interactie te gaan met andere professionals en disciplines.

Innovatieve onderwijsvormen

Het unieke onderwijsmodel van UHasselt staat garant voor afwisselende en activerende leervormen in een omgeving die voor jou past. Je volgt online hoorcolleges waar het jou uitkomt. In het THINK3 lab worden werkzittingen in kleine groepen georganiseerd waardoor de drempel tussen studenten en docenten laag ligt. Er zijn vaardigheidstrainingen voorzien om je klinische, academische en professionele skills aan te scherpen. Andere lesvormen zijn zelfstudieopdrachten, responsiecolleges of (interdisciplinaire) casuïstiek. Kies je voor de afstudeerrichtingen verpleegkunde of vroedkunde, da ga je ook op stage. Dankzij samenwerkingen met verschillende regio’s kan je jezelf (internationaal) laten inspireren.

Korte lesperiodes en snelle feedback

Examens hebben elk kwartiel (om de tien weken) plaats. Zo weet je snel waar je aan toe bent en kan je indien nodig vlot bijsturen.

Voor wie

Toelatingsvoorwaarden Master

 • Deze is toegankelijk voor houders van een professioneel bachelordiploma in de verpleegkunde of vroedkunde.
 • Je volgt eerst het schakelprogramma 'Future Healthcare'.
 • Als student in PXL of UCLL heb je de mogelijkheid om een beperkt aantal studiepunten van het schakelprogramma op te nemen tijdens je bacheloropleiding. Studeer je de professionele bachelor aan een andere hogeschool? Contacteer ons dan om de mogelijkheden te bekijken.

Schakelprogramma

 • Het schakelprogramma 'Future Healthcare' bestaat uit 60 studiepunten (1 jaar)
 • Start vanaf academiejaar 2022-2023

Master

 • De masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten (1 jaar)
 • Het eerste kwartiel is gemeenschappelijk
 • Vanaf het tweede kwartiel kies je een afstudeerrichting

Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen

De verpleegkundige en vroedvrouw als academisch professional | 15 SP

In dit opleidingsonderdeel leer je de noodzakelijke vaardigheden om als een academisch professional vorm te geven aan zorg. Om een complex systeem zoals gezondheidszorg succesvol te verbeteren, is het belangrijk om de verschillende actoren en stakeholders te kennen. We vertrekken vanuit het perspectief van de patiënt, aangevuld met de visie van zorgprofessionals. Daarnaast leer je ook hoe gezondheidzorg georganiseerd en gefinancierd wordt en hoe de wetgeving in elkaar zit. We zetten in op vaardigheden als evidence-based decision making en klinisch leiderschap.

De verpleegkundige en vroedvrouw als praktijkonderzoeker | 15 SP

Voor de masterproef kiezen we voor een aanpak met directe begeleiding. De masterproef bestaat uit 15 studiepunten die je niet alleen achter je laptop spendeert. Regelmatig zal je tijdens coaching- en reflectiemomenten je proces bijsturen en ervaringen delen met anderen. Het leren van fouten en borgen van successen staat hierbij centraal. De masterproef zal vorm krijgen met en in het werkveld. We bieden drie mogelijkheden aan:

 1. Tijdens een onderzoeksproject kan je proeven van wetenschappelijk onderzoek. Je wordt ingeschakeld in bestaand UHasselt onderzoek. Onder begeleiding van je promotor zal je deel uitmaken van een onderzoeksteam, waar je een onderdeel van een groter onderzoeksproject zal uitwerken. Wie weet haal je hiermee wel je eerste publicatie binnen?
 2. Start met het optimaliseren van zorg door middel van een verbeterproject. Je werkt actief mee binnen een gezondheidszorgorganisatie (netwerk, ziekenhuis, woonzorgcentrum, huisartsenpraktijk,…). Onder begeleiding van je promotor en praktijkbegeleider zal je op een methodologisch correcte manier een bestaand zorgproces analyseren en verbeteren.
 3. Volg je de afstudeerrichting zorginnovatie en wil je graag een (zorg)innovatie ontwikkelen? Dan is een innovatieproject the way to go. Bij deze vorm van masterproef vertrek je vanuit bestaande (theoretische) inzichten die je naar de praktijk omzet. Dit door de theorie om te zetten tot een product of een dienst, waarmee de zorgverleners op de werkvloer daadwerkelijk aan de slag kunnen. Vaak werk je hiervoor actief samen met kennisinstellingen en/of bedrijven actief binnen de gezondheidszorg. Ontwikkel jij die nieuwe app of innovatieve dienst? Wie weet wordt je ondernemerszin aangewakkerd? UHasselt kan je hierin begeleiden via het StudentStartUP traject.

Afstudeerrichtingen

Verpleegkunde

Vroedkunde

Zorginnovatie

De afstudeerrichting verpleegkunde is klinisch georiënteerd en bereidt verpleegkundigen voor op complexe zorgcontexten. Voortbouwend op de breed georiënteerde bacheloropleiding biedt deze afstudeerrichting theoretische en wetenschappelijke inzichten gekoppeld aan klinische verdieping. Het biedt de nodige bouwstenen om door te groeien naar geavanceerde functies, zoals verpleegkundig specialist. Naast verdieping in klinisch onderzoek, farmacologie en advanced practices kies je één van de toepassingsgebieden die een verdere verdieping voorzien in je interessegebied.

De afstudeerrichting vroedkunde is klinisch georiënteerd en bereidt vroedvrouwen voor op complexe zorgcontexten. Voortbouwend op de bacheloropleiding biedt deze afstudeerrichting theoretische en wetenschappelijke inzichten gekoppeld aan klinische verdieping. Naast verdieping in klinisch onderzoek, farmacologie en advanced practice rollen heeft deze afstudeerrichting een vroedkundige focus, waarbij de vrouw en de pasgeborene centraal staan.

De afstudeerrichting zorginnovatie is georiënteerd naar studenten die graag het voortouw nemen in het bedenken en implementeren van innovatie in de zorg. In deze afstudeerrichting onderzoek je de rol en meerwaarde van innovatie binnen de gezondheidszorg en leer je de verpleegkundige en vroedkundige praktijkvoering innoveren in de brede zin van het woord. Naast aandacht voor innovatie op het gebied van procedures en organisatievormen focussen we ook op eHealth en mHealth toepassingen, dit steeds vanuit een verpleegkundige of vroedkundige insteek.

Bekijk hieronder de opleidingsonderdelen per afstudeerrichting.

Afstudeerrichting verpleegkunde | 30 SP

Klinisch onderzoek en redeneren | 10 SP

Dit opleidingsonderdeel voorziet de fundamenten om meer complexe zorgvragen te analyseren bij een breed spectrum aan zorgvragers. De opbouw bestaat uit drie thematische clusters: klinisch onderzoek, klinisch redeneren en toegepaste farmacologie. Je leert op een systematische wijze een anamnese af te nemen en klinisch onderzoek te verrichten. Dit stelt je in staat de gezondheidstoestand te evalueren, en dit zowel fysiek, sociaal als psychologisch.

Klinische verdieping | 10 SP

Voortbouwend op de competenties opgedaan in de bacheloropleiding verdiep je je in dit opleidingsonderdeel in de definiëring, betekenis en operationalisering van geavanceerde verpleegkundige zorg binnen één bepaald toepassingsgebied. Je maakt een keuze tussen algemene verpleegkundige zorg, eerstelijnszorg, emergency & critical care, geestelijke gezondheidszorg of geriatrische zorg. Afwisselend tussen theorie, klinische vaardigheden en kennistoepassing leer je vormgeven aan complexe zorg binnen één zorgcontext.

Stage | 10 SP

Tijdens je stage ga je concreet aan de slag met je opgedane kennis. Je bouwt actief mee aan de conceptualisatie en operationalisering van complexe zorg. Je stage kan in elke setting (0e t.e.m. 3e lijn) georganiseerd worden. Onafhankelijk van je stageplaats, krijg je de opdracht om in de stagecontext te werken aan geavanceerde zorg. Dit doe je door een plan uit te werken over de advanced rol die je in die specifieke setting als master zou kunnen opnemen.

Afstudeerrichting vroedkunde | 30 SP

Klinisch onderzoek en redeneren | 10 SP

Dit opleidingsonderdeel voorziet de fundamenten om meer complexe zorgvragen te analyseren bij een breed spectrum aan zorgvragers. De opbouw bestaat uit drie thematische clusters: klinisch onderzoek, klinisch redeneren en toegepaste farmacologie. Je leert op een systematische wijze een anamnese af te nemen en klinisch onderzoek te verrichten. Dit stelt je in staat de gezondheidstoestand te evalueren, en dit zowel fysiek, sociaal als psychologisch.

Klinische verdieping | 10 SP

Voortbouwend op de competenties opgedaan in de bacheloropleiding, verdiep je je in dit opleidingsonderdeel in de definiëring, betekenis en operationalisering van geavanceerde vroedkundige zorg. Om tegemoet te komen aan maatschappelijke noden en de huidige niches in vroedkundige zorg wordt er ingegaan op thema's zoals mentale gezondheidzorg, eerstelijnszorg en eHealth. Afwisselend tussen theorie, klinische vaardigheden en kennistoepassing leer je vormgeven aan complexe vroedkundige zorg.

Stage | 10 SP

Tijdens je stage ga je concreet aan de slag met je opgedane kennis. Je bouwt actief mee aan de conceptualisatie en operationalisering van complexe zorg. Je stage kan in elke setting (0e t.e.m. 3e lijn) georganiseerd worden. Onafhankelijk van je stageplaats, krijg je de opdracht om in de stagecontext te werken aan geavanceerde zorg. Dit doe je door een plan uit te werken over de advanced rol die je in die specifieke setting als master zou kunnen opnemen.

Afstudeerrichting zorginnovatie | 30 SP

Systeem- en procesinnovatie | 15 SP

In dit opleidingsonderdeel bouw je kennis en vaardigheden op waarop je steeds kan terugvallen om het zorgproces kwalitatief en veilig te laten verlopen, gefundeerde beslissingen te nemen, en de gevolgen ervan correct in te schatten. Je leert data analyseren en gericht gebruiken, alsook de effecten van interventies te meten zowel op proces- als systeemniveau.

Implementation science | 5 SP

Het opleidingsonderdeel implementation science richt zich op de wetenschap rond het implementeren van innovatie in de praktijk.

De mens en zorginnovatie | 10 SP

Dit opleidingsonderdeel zorgt voor verdere verdieping in de rol van innovatie in de gezondheidszorg, de verschillende types innovatie en hoe deze een plaats krijgen in het bredere systeem. Je leert zorginnovatie ontwikkelen, en steunend op design science methodieken leer je producten en diensten bedenken ter verbetering van de verpleegkundige en vroedkundige zorg.

Werken en studeren combineren?

Voor wie deze opleiding wil combineren met werk en/of gezin bieden we een werktraject aan om de haalbaarheid te maximaliseren.

We kiezen in de opleiding bewust voor blended onderwijs, waarbij één derde van het onderwijs online zal georganiseerd worden (vb. online colleges, digitale leerpaden), één derde via activerend en interactief contactonderwijs op de campus zal doorgaan en één derde van de voorziene studiebelastingsuren voorbehouden zal zijn voor zelfstudie. De contactmomenten worden geconcentreerd op vaste momenten in de week om een goede planning voor (werk)studenten mogelijk te maken.

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

In januari 2021 kreeg UHasselt al groen licht voor de macro-doelmatigheidstoets. In het voorjaar van 2022 beslist de Vlaamse Regering definitief of UHasselt deze opleiding mag starten in academiejaar 2022-2023.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Geavanceerde klinische functies (vb. verpleegkundig specialist) • Hoofdverpleegkundige • Hoofdvroedvrouw • Zorgmanager • Zorgcoördinator • Projectmedewerker • Beleidsondersteunende rollen bij organisaties en overheden • …Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens één van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
23 apr

Infodag, 23 april, op onze campussen, met info over al onze opleidingen

09:00 Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek
Masterbeurs
24 feb

Online masterbeurs

24 februari 2022
09:00
Online


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Campus Hasselt Lr 17