Master systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg

Master • 60 studiepunten • Nederlandstalig

In januari 2021 kreeg UHasselt al groen licht voor de macro-doelmatigheidstoets. In het voorjaar van 2022 beslist de Vlaamse Regering definitief of UHasselt deze opleiding mag starten in academiejaar 2022-2023.


 • Je maakt in deze opleiding een verbinding tussen verschillende dimensies en niveaus van gezondheidszorg
 • Je verwerft de nodige kennis en tools om gezondheidszorg efficiënt, effectief, tijdig, persoonsgericht, toegankelijk en veilig te maken
 • Je wordt opgeleid tot een healthcare engineering professional die de link vormt tussen zorgprofessionals en het beleid en organisatie van de gezondheidszorg
 • Je ontwikkelt tijdens deze opleiding de nodige competenties om de kwaliteit van onze gezondheidszorg, in al zijn facetten, te garanderen en verder te verbeteren
Download de brochure
Lars Grieten 05

Hoe ziet de opleiding eruit?

Met twee voeten in de wereld

Als healthcare engineering professional moet je in staat zijn om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten en innovaties. Je moet snel en doortastend gegevens en concepten kunnen analyseren. Je leert dus op zelfstandige basis nieuwe kennis zoeken, verwerken en waar nodig genereren. Doorheen het curriculum wordt er gewerkt met toepassingen uit verschillende domeinen (vb. preventieve gezondheidszorg, acute gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, …). Deze toepassingsgebieden worden transversaal en geïntegreerd aangeboden, vanuit de overtuiging dat deze aanpak bijdraagt aan het overstijgen van domeinen en niveaus in de gezondheidszorg. Je leert wat 'value-based healthcare' inhoudt, en initieert en ondersteunt het realiseren hiervan door middel van systeem- en procesinnovatie. Samen met onze partnerziekenhuizen, instellingen en bedrijven actief in de zorg zorgen we voor leerstof die relevant én future proof is.

Transdisciplinair samenwerken

Je werkt samen met de betrokken stakeholders aan strategische en operationele uitdagingen in de gezondheidszorg, gericht op persoonsgerichte zorg. Daarnaast werk je ook in partnerschap met de diverse zorgprofessionals en belanghebbenden binnen de gezondheids- en welzijnszorg. Je faciliteert vanuit een brugfunctie tussen technische experten en zorgverleners bij het ontwerpen, bouwen en verbeteren van zorgprocessen en -systemen.

Innovatieve onderwijsvormen

Het unieke onderwijsmodel van UHasselt staat garant voor afwisselende en activerende leervormen in een omgeving die voor jou past. Je volgt online hoorcolleges waar het jou uitkomt en krijgt les van professoren die ook echt in het werkveld staan. De nodige theorie zal hierdoor gecombineerd worden met praktische handvaten die je helemaal klaarstomen voor het werkveld. In het THINK3 lab worden werkzittingen in kleine groepen georganiseerd waardoor de drempel tussen studenten en docenten laag ligt. Er zijn vaardigheidstrainingen voorzien om je klinische, academische en professionele skills aan te scherpen. Andere lesvormen zijn zelfstudieopdrachten, responsiecolleges of (interdisciplinaire) casuïstiek.

Korte lesperiodes en snelle feedback

Examens hebben elk kwartiel (om de tien weken) plaats. Zo weet je snel waar je aan toe bent en kan je indien nodig vlot bijsturen.

Voor wie

Toelatingsvoorwaarden Master

Iedereen met minimaal een bachelordiploma en interesse in de gezondheidzorg kan deze masteropleiding volgen. Want ook in de gezondheidszorg is er vraag naar mensen met een achtergrond in de economie, informatica, rechten,… Wij zorgen ervoor dat je tijdens je opleiding affiniteit krijgt met de zorgsector.

Afhankelijk van je vooropleiding kan je rechtstreeks of via een schakel- en voorbereidingsprogramma instappen.

Je kan rechtstreeks instappen met:

 • een academisch bachelordiploma biomedische wetenschappen
 • een academisch bachelordiploma geneeskunde
 • een masterdiploma uit een zorggerelateerde richting

Je kan instappen via het schakelprogramma 'Future Healthcare' (60 SP) met:

 • een professioneel bachelordiploma (vb. verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, audiologie,...)

Je kan instappen via het voorbereidingsprogramma 'Future Healthcare' (15 tot 30 SP) met:

 • een academisch bachelordiploma in een economische, technische,... richting (30 SP)
 • een masterdiploma uit een niet-zorggerelateerde richting (15 SP)

Aanvragen voor het voorbereidingsprogramma en ook voor vrijstellingen moeten via de studieloopbaanbegeleider worden ingediend bij de voorzitter van de examencommissie master systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg

Schakel- en voorbereidingsprogramma

 • Het schakel- en voorbereidingsprogramma 'Future Healthcare' bestaat uit 15 tot 60 studiepunten, afhankelijk van je vooropleiding.
 • De opleiding start vanaf academiejaar 2022-2023
 • Maak kennis met de opleidingsonderdelen:

Master

 • De masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten (1 jaar)
 • Start vanaf academiejaar 2022-2023, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Vlaamse Regering

Maak kennis met de opleidingsonderdelen:

Gezondheidszorg bekeken vanuit de mens, de verstrekker en het systeem | 15 SP

Als we een complex systeem als de gezondheidszorg willen verbeteren is het belangrijk om de verschillende actoren en stakeholders te kennen. Daarbij vertrekken we vanuit het perspectief van de patiënt aangevuld met de visie van zorgprofessionals. Daarnaast leer je ook hoe gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd wordt en hoe de wetgeving in elkaar zit. Deze module bestaat uit twee opleidingsonderdelen: basis (5 SP) en verdieping (10 SP).

Systeem- en procesinnovatie | 15 SP

Als healthcare engineering professional heb je een zekere 'toolbox' nodig die je kan gebruiken. Kennis en vaardigheden waarop je steeds kan terugvallen om het zorgproces kwalitatief en veilig te laten verlopen, gefundeerde beslissingen te nemen, en de gevolgen ervan correct in te schatten. Er is een basis (5 SP) en een verdiepend (10 SP) opleidingsonderdeel, waarin je data leert analyseren. Daarnaast zal je de effecten van interventies leren meten, zowel op proces- als systeemniveau.

Realiseren van innovatie in de praktijk | 15 SP

Je kan dan wel de juiste innovatie in handen hebben, maar als niemand deze gebruikt zal er niet veel veranderen of verbeteren. In deze module, bestaande uit een basis (5 SP) en een verdiepend (10 SP) opleidingsonderdeel, leer je evidence-based beslissingen nemen. Je leert organisaties en individuen motiveren en te laten groeien vanuit een strategisch perspectief en dat door middel van concrete operationele doelstellingen die opgevolgd worden in een permanente verbetercyclus. Deze opleiding behandelt ook het belang van leiderschap in zijn diverse vormen, zowel het team, de multidisciplinaire context en de transmurale aanpak. Het potentieel van je leiderschap wordt ontwikkeld, in interactie met de veranderende context en met de vele verander- en transitienoden.

Onderzoekend denken en handelen | 15 SP

Een kwart van je opleiding mag je volledig spenderen aan je masterproef. Regelmatig zal je tijdens coaching en reflectiemomenten je proces bijsturen en ervaringen delen met anderen. Het leren van fouten en borgen van successen staat hierbij centraal.

De masterproef bestaat uit 15 studiepunten (450 uren) die je niet alleen achter je laptop spendeert. De masterproef zal grotendeels vorm krijgen in en samen met het werkveld. We bieden drie mogelijkheden aan.

 1. Je wil proeven van wetenschappelijk onderzoek? Zet je eerste stappen in een onderzoeksproject. Binnen deze vorm van de masterproef zal je ingeschakeld worden in bestaand onderzoek aan UHasselt. Onder begeleiding van je promotor zal je deel uitmaken van een onderzoeksteam en een klein deel van een groter onderzoeksproject uitwerken. Wie weet haal je hiermee wel je eerste publicatie binnen?
 2. Wil je actief meewerken aan het verbeteren van zorg? Start met het verbeteren van een proces in de gezondheidszorg door middel van een verbeterproject. Binnen deze vorm van de masterproef zal je actief ingeschakeld worden binnen een gezondheidszorgorganisatie (netwerk, ziekenhuis, woonzorgcentrum, huisartsenpraktijk, VAPH vergunde instellingen, …). Onder begeleiding van je promotor en praktijkbegeleider zal je op een methodologisch correcte manier een bestaand (zorg)proces analyseren en verbeteren of een nieuw proces implementeren.
 3. Heb je een technische achtergrond en wil je graag een (zorg)product ontwikkelen, of wil je een nieuwe dienst ontwikkelen? Dan is een innovatieproject the way to go. Deze vorm van masterproef vertrekt vanuit bestaande (theoretische) inzichten die je vertaalt naar de praktijk onder de vorm van een product of dienst. Vaak werk je hiervoor actief samen met kennisinstellingen en/of bedrijven actief binnen de gezondheidszorg. Maak jij die nieuwe app of innovatieve dienst? Wie weet wordt je ondernemerszin aangewakkerd? UHasselt kan je hierin begeleiden via het StudentStartUP traject.

Werken en studeren combineren?

Voor wie deze opleiding wil combineren met werk en/of gezin bieden we een werktraject aan om de haalbaarheid te maximaliseren.

We kiezen in de opleiding bewust voor blended onderwijs, waarbij één derde van het onderwijs online zal verlopen (vb. online colleges), één derde via begeleide zelfstudie (vb. zelfstudieopdrachten) en één derde via activerend en interactief contactonderwijs op de campus. Deze contactmomenten worden geconcentreerd op vaste dagen in de week om een goede planning voor (werk)studenten mogelijk te maken.

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

In januari 2021 kreeg UHasselt al groen licht voor de macro-doelmatigheidstoets. In het voorjaar van 2022 beslist de Vlaamse Regering definitief of UHasselt deze opleiding mag starten in academiejaar 2022-2023.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Medepionier of medewerker in zorggerelateerde start-ups • Projectmedewerker of kaderlid in zorggerelateerde bedrijven • Stafmedewerker, facilitator of toekomstig kaderlid in gezondheidszorginstellingen (vb. acute zorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, …) • Coördinator, leidinggevende of beleidsondersteunende functies • Medewerker bij regionale, federale en internationale overheden • Lector en/of onderzoeker aan onderwijs-en opleidingsinstellingen in de gezondheidszorgAan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
Masterbeurs
24 feb

Online masterbeurs

24 februari 2022
09:00
Online


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Campus Hasselt Lr 17