De heer Ilias MOKAS

De heer Ilias MOKAS

Onderzoek

Disciplinecodes: Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie (05020105), Culturele economie, economische sociologie, economische antropologie (05020103), Landbouw- en natural resource economie, milieu- en ecologische economie (05020101), Stedelijke, landelijke en regionale economie (05020114), Ontwikkelingsplanning en -beleid (05020301), Economische ontwikkeling (05020302), Innovatie, onderzoek en ontwikkeling, technologische verandering, intellectuele eigendomsrechten (05020305), Welvaartseconomie (05020910), Huishoudelijk gedrag en familieorganisaties (05020904), Analyse van collectieve besluitvorming (05020901)

Onderzoeksaffiliaties