dr. Raf AERTS

dr. Raf AERTS

Onderzoek

Disciplinecodes: Conservatie en biodiversiteit (01070301), Ecosysteemdiensten (01070302), Milieueffecten en risico assessment (01070305), Milieumanagement (01070306), Milieumonitoring (01070307), Milieurehabilitatie (01070308), Landschapsecologie (01070309), Terrestrische ecologie (01060412), Gemeenschapsecologie (01060404), Plantenecologie (01061006), Epidemiologie (03030202)

Onderzoeksaffiliaties