Logo UHasselt

menu

NOvELLe


Projecten

NOvELLe

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DIVERSITEIT, GELIJKE KANSEN EN TAALBELEID - LERARENOPLEIDINGEN


Leden projectgroep:

 • Ingrid Heps (promotor), XIOS 
 • Griet Liebens (copromotor), KHLim 
 • Tim Christiaens, CVO De Oranjerie
 • Nathalie Peeters, PHL
 • Veerle Schuyten, KHLim
 • Hilde Imberechts, XIOS

Met dank aan de hulp in het verleden van:

 • Riet Jeurissen, XIOS
 • Tine Bos, CVO De Oranjerie
 • Mia Goossens, CVO COOVI Elishout - Brussels Experisenetwerk BEO
 • Reina Geens, CVO STEP
 • Geert Vanduffel, PHL
 • Lieve Aerts, PHL
 • Ingrid Vanderveken, CVO Crescendo - Brussels Expertisenetwerk BEO

Doelen van het project

Vanuit de opdracht tot het verzamelen van goede praktijkvoorbeelden, identificeren van kritische succesfactoren en het bieden van ondersteuning aan lerarenopleidingen en beleidsadviezen m.b.t. diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid, ging deze projectgroep in september 2007 van start.

Aanvankelijk kozen zij voor de focus op diversiteitsbeleid en formuleerden een uitgangspunt waarbij ‘interactieve diversiteit’ het sleutelwoord is. Een diversiteitskader met bijhorende visietekst werd ontwikkeld en dient nu als instrument voor lerarenopleidingen en andere hoger onderwijsinstellingen om hun werking, visieontwikkeling en duurzame integratie van diversiteit in te versterken.
In september 2009 kwam er een uitbreiding naar de component taalbeleid, waarbij de 7 pijlers voor taalbeleid in het basisonderwijs (Van Braak & Schrauwen) geconcretiseerd werden voor de lerarenopleiding.

Vanuit deze instrumenten, aangevuld met methodieken die groei in instellingen ondersteunen, ligt de focus van de projectgroep momenteel op het ondersteunen van lerarenopleidingen en andere hoger onderwijsinstellingen voor het versterken en borgen van hun diversiteits- en taalbeleid. Zo is recent het driedaagse vormingstraject Diversiteit in Beweging succesvol afgerond met deelnemers uit instellingen van heel Vlaanderen.

Nieuwe pistes om instellingen te blijven ondersteuning in hun werking rond diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid worden verder uitgewerkt. Meer nieuws daarover volgt!
Daarnaast wordt ook het product en proces verder geëxpliciteerd.

Samen aan de slag voor diversiteit: een vormingstraject

Dag 1: donderdag 14 januari 2010, 13.15 u - 17.00 u
Dag 2: donderdag 29 april 2010, 13.15 u - 17.00 u
Dag 3: donderdag 28 oktober 2010, 13.15 u - 17.00 u

Dit vormingstraject bood medewerkers van opleidingen hoger onderwijs handvaten om op een systematische en geïntegreerde manier aan diversiteit te werken. Er namen een 60-tal deelnemers van instellingen uit heel Vlaanderen deel. Het diversiteitskader werd aan hen voorgesteld als een instrument dat helpt om een stand van zaken op te maken.

Vanuit dit overzicht van eigen sterktes en eventuele lacunes kwam ondersteuning voor het stellen van prioriteiten die passend zijn in de eigen context, meteen gekoppeld aan concrete acties en initiatieven. Ook zochten we samen naar oplossingswegen voor knelpunten die zich in de eigen context aanbieden.

In een laatste sessie zoomden we dieper in op taalbeleid en de concretisering daarvan in het hoger onderwijs.

 

Foto's vormingstraject