Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIENAMIDDAG VERGUNNINGEN IN HET BOUWRECHT. SNELLER EN BETER?

Vergunningen in het bouwrecht
Sneller en beter?

Hasselt - 12 mei 2016

De vergunningverlening in het bouwrecht blijft een heikel punt. Zij zou te traag verlopen, te vaak tot beroepsprocedures leiden, te veel onzekerheid met zich meebrengen, enz. De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid hard gewerkt om enkele grote vernieuwingen aan te brengen inzake de vergunningverlening om alles sneller en beter te laten verlopen. De langverwachte omgevingsvergunning zal op 23 februari 2017 in voege treden. Voor complexe projecten is er sinds 1 maart 2015 reeds het Decreet complexe projecten. Andere vernieuwingen, zoals voor de vergunning voor handelsvestigingen, worden nog gepland omdat ze voor verbetering vatbaar zijn.

De studienamiddag gaat dieper in op deze vernieuwingen en laat een aantal specialisten aan het woord, die het wetgevend kader en de toepassing in de praktijk grondig hebben geanalyseerd.

In de eerste voordracht geeft Koen Geelen u een overzicht van de nieuwe procedureregels met betrekking tot de omgevingsvergunning. Hij focust daarbij op allerlei aandachtspunten en knelpunten. Dr. Stijn Verbist en Céline Bimbenet gaan vervolgens uitgebreid in op het belangrijke nieuwe luik rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning. Na de pauze bespreken Jean-Christophe Beyers en Ive Van Giel het Decreet complexe projecten in de praktijk. In de vierde presentatie zullen Wouter Moonen en Thomas Christiaens de knelpunten toelichten bij de handelsvestigingsvergunningen, om zo hopelijk op termijn te komen tot een kwaliteitsvollere regelgeving. Na elke presentatie is er tijd voor vragen.

Tot slot komen in een panelgesprek vertegenwoordigers van de Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de lokale overheden en de VVSG hun eerste ervaringen met de vernieuwingen toelichten en is er ook uitgebreid aandacht voor vragen vanuit het publiek.

De studienamiddag gaat gepaard met een bijhorend themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed.

 

Programma

Tijdstip

Topic

12.00 uur

Onthaal met broodjes

13.00 uur

Inleiding door de voorzitter
Prof. dr. Bernard Vanheusden, hoofddocent UHasselt en advocaat

13.15 uur

De procedureregels uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning
Mr. Koen Geelen, advocaat

14.00 uur

Rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning
Mr. Stijn Verbist, UHasselt en advocaat
Mr. Céline Bimbenet, advocaat

14.45 uur

Koffiepauze

15.00 uur

Het decreet complexe projecten in de praktijk
Jean-Christophe Beyers, wetenschappelijk medewerker IMER, KULeuven
Mr. Ive Van Giel, advocaat

15.45 uur

De wet op de handelsvestigingsvergunningen - knelpunten anno 2016
Mr. Wouter Moonen, advocaat 
Mr. Thomas Christiaens, advocaat

16.30 uur

Panelgesprek
Met o.m. Michiel Boodts (Kabinet Minister Omgeving, Natuur en Landbouw), Koen Dewulf (Provincie West-Vlaanderen) en Steven Verbanck (VVSG)

17.15 uur

Einde

 

Praktische info

Datum & tijdstip
Donderdag 12 mei 2016 van 12.00 uur tot 17.15 uur

Locatie
Universiteit Hasselt
Aula Louis Roppe
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

Inschrijvingsgeld
De prijs bedraagt € 155 excl. btw en omvat deelname aan de studiedag, de documentatiemap, het themanummer 'Vergunningen in het bouwrecht. Sneller en beter?', een broodjeslunch en koffiepauze.

Voor abonnees op het tijdschrift TBO: € 120 excl. btw.
Niet abonnees kunnen intekenen op TBO en kunnen dan ook deelnemen aan de voordeelprijs.

Permanente vorming
De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies (4 juridische punten - 2015-02754) en de Nationale Kamer van Notarissen (4 uren - 16/23264) werden goedgekeurd.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd goedgekeurd. (TEC-E16207)
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

De studienamiddag wordt erkend door de Federale Raad van landmeters-experten voor de effectieve uren.

 

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier. Door u in te schrijven, gaat u akkoord met de specifieke voorwaarden van UHasselt SEE.

 

Meer informatie

Faculteit Rechten
Isabelle Smeers
Tel 011/ 26 87 67
Fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be