Logo UHasselt

menu

UHasselt


Onderwijsdag 2014 - Teaching in a digital age

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERWIJSDAG 2014 - TEACHING IN A DIGITAL AGE

 

Onderwijsdag 2014
"Teaching in a digital age"

 

onderwijsdag 2014

 

21 maart 2014 - 09.00 uur


Vrije software, open leermiddelen, een combinatie van klassieke met nieuwe onderwijsvormen, ... Dit zijn slechts enkele uitdagingen, waarmee studenten en docenten aan de slag gaan. Tijdens deze onderwijsdag nemen we blended learning nader onder de loep. Wat is blended learning? Welke voordelen biedt deze vorm van onderwijs? Wanneer is het interessant? Wat zijn de implicaties?

Tijdens deze studiedag schetsen we een algemeen kader, geven we de mogelijkheid om via workshops enkele aspecten nader te bekijken en kan een show-and-tell-beurs van good practices worden bezocht.

Op de sprekerslijst staan onder andere prof. dr. Jan Elen (gewoon hoogleraar KULeuven) en Michael Gaebel (head of the Higher Education Policy Unit EUA). Prof. dr. Jan Elen doceert instructiepsychologie en onderwijstechnologie. Michael Gaebel heeft expertise opgebouwd in MOOCs. De onderwijsdag eindigt met een plenair debat omtrent e-textbooks.

 

Prof. dr. Jan Elen, KU Leuven, Centrum voor Instructiepsychologie en -technologie

"Blended learning: de uitdaging"

Jan Elen is regent wiskunde-fysica-scheikunde en doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Hij verzorgt opleidingsonderdelen over instructiepsychologie en onderwijstechnologie voor bachelorstudenten, masterstudenten en studenten in de lerarenopleiding. Zijn onderzoek is vooral gericht op het ontwerpen van leeromgevingen met speciale aandacht voor het gebruik door studenten van leeromgevingen, de integratie van onderzoek in hoger onderwijs en het gebruik van games door beroepsschoolleerlingen.

 

Michael Gaebel, European University Association

 "MOOCs: Massive Open Online Courses"

Michael Gaebel is the Head of the Higher Education Policy Unit, which focuses on the Bologna Process, lifelong learning, internationalisation and global dialogue. When he first joined the organisation in 2006, he was in charge of developing EUA's international strategy and for global exchange and cooperation.
Before joining EUA, Michael worked for more than a decade in higher education cooperation and development in various parts of Asia.

 

We verwelkomen graag iedereen die actief betrokken is in het hoger onderwijs.

Bekijk hier de foto's van de afgelopen onderwijsdag