Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt participeert in internationale onderzoeksprojecten rond progressieve MS    11 sep 2014

UHasselt participeert in internationale onderzoeksprojecten rond progressieve MS
11 sep 2014

De UHasselt is de enige Belgische universiteit waarvan een onderzoeksvoorstel werd goedgekeurd voor financiering. “Er bestaan momenteel geen effectieve behandelingen voor progressieve MS. Het uiteindelijke doel is dan ook om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en revalidatiestrategieën te versnellen. Al deze projecten zijn een eerste stap in dat verband”, zegt prof. dr. Peter Feys van het Biomedisch Instituut (BIOMED) van de UHasselt. MS-onderzoek is een van de speerpunten van BIOMED.

MS is een ongeneeslijke chronische ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. In België leven er zo’n 11.000 personen met MS, of 1 op 1.000 Belgen. Bij relapsing-remitting MS – de meest voorkomende vorm van MS – wisselen opflakkeringen en perioden van herstel waarin klachten verminderen of verdwijnen, elkaar af. Bij progressieve MS verergeren de symptomen geleidelijk aan, zonder ooit te verbeteren. De International Progressive MS Alliance richt zich expliciet op de progressieve ziektevorm van MS, waarvoor momenteel geen effectieve medicatie bestaat. “Tot voor kort waren er zelfs vrijwel geen klinische studies bij personen met dit type MS”, zegt prof. dr. Peter Feys van de UHasselt.

Binnen de International Progressive MS Alliance stellen MS Liga’s uit de VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Italië en Spanje nu samen financiering ter beschikking voor onderzoek naar progressieve MS, met het oog op het beter begrijpen van het ziektemechanisme, het toepassen van nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelen van effectieve revalidatiestrategieën. “Dat MS Liga’s uit Europa en Noord-Amerika hun onderzoeksbudgetten samenleggen, is uniek én levert grote voordelen op”, zegt prof. dr. Feys. “Onderzoekers krijgen immers toegang tot een groot internationaal netwerk, waarbij ze met de beste mensen uit het veld complementair kunnen samenwerken aan de behandeling van progressieve MS. Bij onderzoeksprogramma’s op nationaal niveau is dat niet het geval.”

Data delen
De UHasselt is betrokken bij twee van de 22 goedgekeurde onderzoeksvoorstellen. “In het eerste project (45.000 euro) richten we ons op het delen van onderzoeksdata én op wereldwijde samenwerking tussen onderzoekers en therapeuten rond gezamenlijke gegevensverzameling. Om die reden bekijken we of we een zgn. ‘rehabilitation database’– met gegevens over bijvoorbeeld levenskwaliteit, wandelcapaciteit… – kunnen opstarten met Europese en Noord-Amerikaanse MS-ziekenhuis- en onderzoeksnetwerken”, aldus professor Feys.

Dat samenwerken is niet zonder belang. “Als je data kunt delen, kun je ook makkelijker een uitspraak doen over bijvoorbeeld het effect van een bepaalde oefentherapie op relapsing-remitting en progressieve MS. Nu gebeuren die onderzoeken met 15 tot 35 patiënten. Als je die studies gaat samenvoegen, krijg je steekproeven van wel 500 patiënten en kun je dus betere conclusies trekken.” Ook binnen het Europese netwerk voor MS-revalidatie (RIMS), waarvan prof. dr. Feys voorzitter is, worden overigens nieuwe gemeenschappelijke studies opgezet.

Training via tablet
Het tweede onderzoeksproject bouwt voort op eerder onderzoek, dat aantoonde dat oogbewegingen bij MS-patiënten soms onnauwkeurig zijn en leiden tot grotere armbewegingen en slechtere coördinatie. Professor Feys: “Met dit onderzoek gaan we, samen met Amerikaanse en Britse onderzoekers, na of training via apps op tablet of tv-schermen kan leiden tot meer nauwkeurige oogbewegingen en dus tot een betere armbeweging, coördinatie en een beter evenwicht.”

Meer info over de projecten vindt u op www.progressivemsalliance.org/.