Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEDAVONDEN PATRIMONIUM 2016. ACTUALIA FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Maandag 12 december 2016 om 18.00 uur in Hasselt 
Dinsdag 20 december 2016 om 18.00 uur in Brugge

Met Patrimonium 2016 verschijnt het elfde boekdeel in de reeks Patrimonium.

Patrimonium biedt een jaarlijkse actualisering van het familiaal vermogensrecht aan de hand van recente wetgeving en wetsvoorstellen, rechtspraak en rechtsleer. De legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen worden eveneens geanalyseerd. Ten slotte worden tien voor de praktijk relevante vraagpunten beantwoord.

Op wetgevend vlak moet in eerste instantie worden gewezen op de wet van 19 juni 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft.

Op jurisprudentieel vlak kan onder andere de aandacht worden gevestigd op een arrest van het Hof van Cassatie omtrent de toe te passen interestvoet in geval van inkorting in waarde, de arresten van de hoven van beroep te Antwerpen, Luik en Gent over het statuut van de groepsverzekering en de voor de praktijk erg relevante rechterlijke uitspraken inzake schuldvorderingen tussen (gewezen) partners op grond van verrijking zonder oorzaak.

Ten slotte verdienen verschillende Standpunten van de Vlaamse Belastingdienst in het domein van het familiaal vermogensbeheer alle aandacht.

Dit zijn slechts enkele van de talrijke ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht die uitvoerig worden geanalyseerd in Patrimonium 2016 en die Prof. Dr. W. Pintens, Raadsheer S. Mosselmans, Prof. Dr. Mark Delanote, Prof. dr. Ch. Declerck en Mr. A. Maelfait zullen toelichten.

 Programma 12 december 2016 | Hasselt

Tijdstip Topic

18.00 uur

Ontvangst deelnemers

18.30 uur

Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
Prof. dr. Walter Pintens, em. gewoon hoogleraar KU Leuven

18.40 uur

Standpunten Vlaamse Belastingdienst inzake familiaal vermogensbeheer
Prof. dr. Mark Delanote, docent UGent en VUB en advocaat

19.20 uur

Actualia giften
Ann Maelfait, advocaat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt

20.00 uur

Actualia relatievermogensrecht
Prof. Dr. Charlotte Declerck, hoofddocent UHasselt en advocaat

20.40 uur 

Vraagstelling

21.00 uur

Slotwoord door de voorzitter

 

Praktische info

Datum en tijdstip
Maandag 12  december 2016 om 18.00 uur

Locatie
Universiteit Hasselt
Auditorium Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Parkeren
Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

Kostprijs

  1. Deelname studienavond (incl. broodjes): 65 euro (excl. btw)
  2. Deelname studienavond (incl. broodjes) + boek Patrimonium 2016: 169 euro (excl. btw)
  3. Deelname studieavond (incl. broodjes) + boek Patrimonium met abonnement: 148 euro (excl. btw)
  4. Studenten van de Universiteit Hasselt dienen geen inschrijvingsgeld te betalen voor de deelname aan de studieavond op 12 december (incl. broodjes).

Bestaande abonnees op de reeks Patrimonium krijgen hun boek thuis toegezonden in het kader van
hun abonnement. Om in te schrijven voor de studiedag kiezen zij voor optie 1.

Indien u niet kan deelnemen aan de studiedag kan u het boek bestellen aan 110 euro/ex. (incl. btw / excl. verzendkosten).
Een abonnement nemen op Patrimonium kan aan 88 euro/ex. U krijgt dan automatisch, jaarlijks de nieuwe editie toegestuurd.

 

Inschrijven

Schrijf u hier online in voor de studieavond te Hasselt.

Permanente vorming

De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies werd verkregen (3 juridische punten). Attesten worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd verkegen. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

De erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen werd verkregen.

 

Meer informatie

Faculteit Rechten
Tel 011/ 26 87 67
Fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be


 


 


Programma  20 december 2016 | Brugge

Tijdstip Topic

18.00 uur

Ontvangst deelnemers

18.30 uur

Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
Sven Mosselmans, raadsheer in het Hof van Beroep te Gent

18.40 uur

Standpunten Vlaamse Belastingdienst inzake familiaal vermogensbeheer
Prof. dr. Mark Delanote, docent UGent en VUB en advocaat

19.20 uur

Actualia giften
Ann Maelfait, advocaat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt

20.00 uur

Actualia relatievermogensrecht
Prof. Dr. Charlotte Declerck, hoofddocent UHasselt en advocaat

20.40 uur 

Vraagstelling

21.00 uur

Slotwoord door de voorzitter

 

Praktische info

Datum & tijdstip
Dinsdag 20 december 2016 om 18.00 uur

Locatie
Gerechtsgebouw Brugge
Zittingszaal A
Kazernevest 3
8000 Brugge

Parkeren
Parking ‘advocaten’, toegang via Kazernevest

Kostprijs

  1. Deelname studienavond (incl. broodjes): 65 euro (excl. btw)
  2. Deelname studienavond (incl. broodjes) + boek Patrimonium 2016: 169 euro (excl. btw)
  3. Deelname studieavond (incl. broodjes) + boek Patrimonium met abonnement: 148 euro (excl. btw)

Bestaande abonnees op de reeks Patrimonium krijgen hun boek thuis toegezonden in het kader van
hun abonnement. Om in te schrijven voor de studiedag kiezen zij voor optie 1.

Indien u niet kan deelnemen aan de studiedag kan u het boek bestellen aan 110 euro/ex. (incl. btw / excl. verzendkosten).
Een abonnement nemen op Patrimonium kan aan 88 euro/ex. U krijgt dan automatisch, jaarlijks de nieuwe editie toegestuurd.

Inschrijven

Schrijf u hier online in voor de studieavond te Brugge.

Permanente vorming

De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies werd verkregen. Attesten worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd verkregen. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

De erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen werd verkregen.

 

Meer informatie

Faculteit Rechten
Tel 011/ 26 87 67
Fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be