Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) : project R-6133

Titel : Ruimtelijke overdraagbaarheid van activiteit-gebaseerde modellen: een casestudie van Vlaanderen en Zuid Korea (R-6133)
Abstract: Deze studie wilt een richtlijn bieden voor het verbeteren van de ruimtelijke overdraagbaarheid van activiteit-gebaseerde modellen (ABM). De studie bevat drie onderzoeksfasen: literatuurstudie, enquête studie en simulatie studie. In de literatuurstudie worden verschillen in activiteit-reis gedrag en hun oorsprong vastgesteld. In de enquête-studie, zullen de verschillen tussen regio's met verschillende culturele achtergronden worden geïdentificeerd met behulp van bestaande enquêtes (OVG voor Vlaanderen, België) en HTS voor Zuid-Korea. In de simulatie fase, wordt het FEATHERS activiteit-gebaseerd model, dat werd ontwikkeld in België, gebruikt voor het modelleren van een studiegebied in Zuid-Korea. Op basis van de (niet-)overeenkomsten gevonden tussen Vlaanderen en Zuid-Korea in de simulatie fase, zullen gegevensvereisten voor ABMs en kansen voor overdraagbaarheid worden onderzocht. Beide partijen hebben een bilaterale samenwerking opgericht, wat in twee internationale seminaries in Seoul en verschillende vergaderingen in Hasselt resulteerde. Bovendien hebben we verschillende academische papers gezamenlijk gepubliceerd. Door dit project zullen we onze samenwerking omtrent het onderzoek van de overdraagbaarheid van ABMs (en FEATHERS in het bijzonder) verder kunnen versterken. Een verbeterd inzicht in overdraagbaarheid zorgt voor een efficiëntere toepassing van ABMs in nieuwe gebieden, en is op die manier een belangrijke drijver voor de toepassing van ABMs in nieuwe geografische gebieden.
Periode project: 1/01/2015to31/12/2016

Andere projecten van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :

Details van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :