Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) : project R-6094

Titel : Offerte : Onderzoek naar het effect van windturbines op verkeersgedrag en -conflicten. (R-6094)
Abstract: Rijkswaterstaat kreeg onlangs een aanvraag voor de ontwikkeling van een windturbinepark langs de N15 in de buurt van Rotterdam. Volgens de plannen zouden deze turbines dichter bij de rand van de weg staan dan opgelegd volgens de wettelijke voorschriften, waardoor de rotorbladen bij ongunstige windrichtingen over de rijbaan zullen draaien. De initiatiefnemer werd daarom verplicht om een rijsimulatoronderzoek uit te voeren om te evalueren of het project mogelijke verkeersveiligheidsrisico's zou kunnen veroorzaken. Op basis van het rapport, dat aangeeft dat de invloed op het rijgedrag van de proefpersonen beperkt is, werd besloten een vergunning toe te kennen. Om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke effecten op het terrein, is een conflict- en gedragsobservatieonderzoek aangewezen. Op vraag van Rijkswaterstaat onderzoekt het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt de invloed van de aanwezigheid van de windturbines op het verkeersgedrag van passerende voertuigen en het optreden van gevaarlijke situaties ('verkeersconflicten'). De aanbevelingen van deze studie kunnen Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders helpen om te bepalen of vergelijkbare projecten in de toekomst wenselijk/verdedigbaar zijn.
Periode project: 1/01/2015to31/10/2015

Andere projecten van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :

Details van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :