Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ArcK (ArcK) : project R-5956

Titel : Innovatieve Holistische Renovatie Concepten voor Duurzame Woningen (InHoReCo) (R-5956)
Abstract: Om te komen tot een meer duurzaam gebouwde omgeving, is renovatie cruciaal. Dit onderzoek draagt bij aan de belangrijke uitdaging van duurzame renovatie. Deze bijdrage is tweeledig. Enerzijds zal een methode worden ontwikkeld om de duurzaamheid van de renovatiemaatregelen te beoordelen. Anderzijds zullen innovatieve renovatieconcepten worden gezocht voor gebouwen die representatief zijn voor de Belgische woningmarkt. Voor de geselecteerde casussen zullen verschillende renovatie voorstellen worden ontwikkeld door middel van ontwerpend onderzoek. Hun ecologische en financiële prestaties, evenals hun sociale prestaties worden beoordeeld vanuit een levenscyclus perspectief. Deze sociale aspecten omvatten onder andere de identificatie van positieve en negatieve redenen voor beslissing tot renovatie gedurende verschillende levensfasen. Zowel persoonlijke als maatschappelijke problemen worden behandeld, zoals comfort en welzijn, milieu, risico-aversie, lifestyle, demografische situatie, juridische barrières, ruimtelijke ordening, .... De renovatie alternatieven zullen cross vergeleken en vergeleken worden met de niet-gerenoveerde woningen en met afbraak en nieuwbouw. Het onderzoek zal dus ook inzicht geven in renovatiemogelijkheden en barrières voor woningen die in grote getale aanwezig zijn in België en in het potentieel om te komen tot een meer duurzame woningmarkt door renovatie.
Periode project: 1/01/2015to31/12/2018

Andere projecten van ArcK (ArcK) :

Details van ArcK (ArcK) :