Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) : project R-6392

Titel : Onderzoek naar vervoersarmoede in Limburg en het opstellen van een actieplan. (R-6392)
Abstract: De opdracht bestaat uit 2 delen: 1. DEEL 1: Studie naar vervoersarmoede in Limburg (vast gedeelte) 2. DEEL 2: Opstellen van een actieplan (voorwaardelijk gedeelte) De studie (DEEL 1) zorgt ervoor dat de Provincie Limburg een betrouwbaar zicht krijgt op de problematiek van vervoersarmoede op haar grondgebied, specifiek toegepast op woon-werkverplaatsingen. Indien uit DEEL 1 blijkt dat het nemen van acties nodig en mogelijk is, dient in DEEL 2 van de opdracht een actieplan opgesteld te worden met acties die de Provincie Limburg of de lokale besturen kunnen nemen. Het gaat om plausibele acties die een oplossing bieden aan de deelproblemen die in de studie werden geïdentificeerd. Het bestuur kiest voor welke deelproblemen een onderzoek en afweging gebeurt.
Periode project: 1/09/2015to31/12/2017

Andere projecten van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :

Details van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :