Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ArcK (ArcK) : project R-6393

Titel : Workshop rond herbestemming van onroerend erfgoed voor Het Agentschap Onroerend Erfgoed. (R-6393)
Abstract: ArcK - onderzoekseenheid TRACE heeft van de Vlaamse Overheid de opdracht toegewezen gekregen om een workshop te organiseren voor de leden van de Cel Herbestemming van het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze workshop vormt één van de opeenvolgende stappen die het Agentschap onderneemt om een visietekst op het actuele onderwerp van herbestemming van beschermde monumenten te ontwikkelen. In deze stap worden in het bijzonder vragen besproken waar vanuit verschillende disciplinaire of maatschappelijke perspectieven verschillende antwoorden geformuleerd worden. Het takenpakket omvat de inhoudelijke voorbereiding op de workshop, de logitieke organisatie van de workshop, het dagvoorzitterschap, en het opmaken van een verslag. Het projectteam (prof. dr. Koenraad Van Cleempoel, dr. ir. Marijn van de Weijer) is voor deze opdracht een samenwerking aangegaan met drie partijen. Dit zijn Levuur (Annemie Rossenbacker), een bureau gespecialiseerd in participatie; UR architects (Nikolaas Vande Keere), een ontwerpbureau met uitgebreide ervaring met herbestemming; en Patrick De Rynck, tekstredacteur met ervaring in de sectoren van roerend en onroerend erfgoed. Dit heeft geleid tot een workshop bestaande uit drie sessies rond actuele vraagstukken gerelateerd aan herbestemminggekoppeld aan concrete gevalstudies, en een concluderende sessie. De workshop omvat voorts verschillende lezingen. gegeven De workshop is gehouden op 17 september 2015, het rapport is opgeleverd op 30 november 2015.
Periode project: 17/07/2015to16/12/2015

Andere projecten van ArcK (ArcK) :

Details van ArcK (ArcK) :