Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ArcK (ArcK) : project R-7015

Titel : Aanstelling van een extern deskundige voor het uitvoeren van een studie rond her- of nevenbestemming van twee parochiekerken in Genk. (R-7015)
Abstract: ArcK heeft een geïntegreerde en integrale aanpak ontwikkeld die aanpasbaar is aan de concrete vraag die voorligt. De aanpak sluit naadloos aan bij een van de belangrijke beleidsopties van minister Bourgeois, uiteengezet in de nota 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk (2011)', namelijk het betrekken van lokale actoren bij de toekomst van de parochiekerk. ArcK onderzoekt zowel de ruimtelijke (de architecturale en stedenbouwkundige) aspecten van de parochiekerken als de maatschappelijke betekenis ervan. De inbedding van het gebouw in de buurt en de stad is daarbij van groot belang. Dat wil zeggen: het ruimtelijke aspect, maar ook de maatschappelijke dimensie en de culturele dimensie. Het al dan niet aanwezig zijn van een (potentieel) draagvlak voor het kerkgebouw is in belangrijke mate een indicatie voor toekomstige mogelijkheden.
Periode project: 1/03/2016to31/10/2016

Andere projecten van ArcK (ArcK) :

Details van ArcK (ArcK) :