Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ArcK (ArcK) : project R-7167

Titel : Opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de nevenbestemming van de kerk in Mettekoven (R-7167)
Abstract: Heers, Haspengouwse gemeente, bestaat uit 12 dorpen met in iedere deelgemeente een kerk. Het onderhoud van dit religieus erfgoed is en blijft een noodzaak, doch betekent een zwaar kostenplaatje voor de lokale besturen. Daarom werd er geopteerd om de mogelijkheid te onderzoeken naar een nevenbestemming voor een aantal niet-prioritaire kerken. Er werd geconcludeerd dat de kerk van Mettekoven de meest aangewezen kerk is die als pilootproject kan fungeren voor het opstarten van een dossier voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie naar een mogelijke nevenbestemming van dit religieus erfgoed. Bedoeling is om erin te slagen aan de hand van de resultaten van de studie met kleine ingrepen, een functionele nevenbestemming te creƫren, waarin enerzijds de betekenis van het kerkgebouw blijft behouden en anderzijds een eigentijdse nevenbestemming in het leven wordt geroepen die kadert binnen het kerkelijk patrimonium.
Periode project: 1/04/2016to31/12/2016

Andere projecten van ArcK (ArcK) :

Details van ArcK (ArcK) :