Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum voor Statistiek (CENSTAT) : project R-7839

Titel : Onderaannemingsovereenkomst met VITO in het kader van he Consortium Milieugezondheidszorg. (R-7839)
Abstract: De impact van milieuverontreiniging op de volksgezondheid en de sociale en economische impact is duidelijk. Een actief milieugezondheidsbeleid kan deze negatieve effecten terugdringen. Het Agenschap Zorgen Gezondheid wenst hiertoe een preventief gezondheidsbeleid uit te werken en te implementeren. AZG wordt hierbij ondersteund door PO MGZ ('partnerorganisatie Milieugezondheidszorg). Het Centrum voor Statistiek zal de toepasbaarheid van small area en spatiale statistische methoden evalueren in het kader van het opsporen van clusters met een verhoogde incidentie van een bepaalde ziekte/conditie. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van reeds bestaande gegevens over gezondheid in Vlaanderen. De methode zal worden toegepast op een case study.
Periode project: 1/12/2016to31/12/2020

Andere projecten van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :

Details van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :