Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ArcK (ArcK) : project R-7904

Titel : Capaciteitsopbouw als insteek om bestaande verkavelingen te transformeren tot slimme en robuuste stedelijke ecosystemen (R-7904)
Abstract: Het uittekenen van slimme en duurzame transitie-trajecten vraagt om technische en conceptuele innovatie. Het project CAPA.CITY vertrekt van de hypothese dat deze innovatie enkel dan zal aanslaan als deze geflankeerd wordt door een proces van capaciteitsopbouw. De centrale doelstelling van CAPA.CITY is om daarom een theoretisch en operationeel kader te ontwerpen dat kan helpen om die 'collectieve vaardigheden' te versterken die nodig zijn om slimme en duurzame stedelijke ecosystemen te bouwen. Collectieve vaardigheden verwijzen naar de vaardigheden van een collectief, bestaande uit een los-vast verband van burgers, bedrijven, middenveld en overheden, om een vooropgesteld doel te bereiken. Het uitgangspunt is dat het sleutelen aan deze vaardigen neerkomt op het vormgeven van een proces van collectief leren. Omdat collectief leren context afhankelijk is, zal CAPA.CITY zich concentreren op één stedelijke situatie, namelijk bestaande verkavelingen. Concreet zal CAPA.CITY processen van capaciteitsopbouw initiëren in 6 verkavelingswijken in België, Denemarken en Frankrijk. En zal het 3 'location-based experiential learning' methodes verkennen, namelijk vertellen, verbeelden en maken.
Periode project: 1/04/2017to31/03/2020

Andere projecten van ArcK (ArcK) :

Details van ArcK (ArcK) :