Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) : project R-7171

Titel : Verkeersveiligheid in Ghana: analyse van veiligheidsevaluaties van passagiers en keuzes door openbare vervoersmaatschappijen. (R-7171)
Abstract: Het gebruik van het openbaar vervoer zou een aangename ervaring moeten zijn voor alle passagiers. De algemene veiligheid en het veiligheidsgevoel - bijvoorbeeld door verkeersongevallen, overvallen, geweld, bagagediefstal - van de reizigers is een onderdeel hiervan. Een slechte vervoersveiligheid en een slecht veiligheidsgevoel wordt weerspiegeld door letsels, dood en geweldpleging aan passagiers, wat gevolgen heeft voor het gebruik van openbaar vervoer, zowel bij bestaande als potentiële passagiers. Ondanks uitgebreide studies over de evolutie van het openbaar vervoer, dienstverleningsprijzen en vervoersvraagdeterminanten in Ghana ontbreken studies over passagiersveiligheid en veiligheidsevaluaties bij het openbaar vervoer. De cross-sectionele studie zal gebruikmaken van verschillende methoden, zowel voor de gegevensverzameling als voor de gegevensanalyse en zal gebaseerd zijn op de Rationele Keuzetheorie (Rational Choice Theory). Er worden drie studiegebieden geïdentificeerd: Accra, Kumasi, en Tamale. De doelpopulatie bestaat uit vaste gebruikers van interstedelijke openbare vervoersdiensten in Ghana. Er zal gebruikgemaakt worden van zowel primaire (via vragenlijsten en interviews) als secundaire gegevensbronnen (officiële veiligheids(gevoel)statistieken van de politie en openbare vervoersexploitanten). Er zal een gepaste steekproef van 300 respondenten worden geselecteerd. De doelstellingen van de studie zullen geanalyseerd worden met behulp van Factoranalyse (Factor Analysis) en Logistische Regressie (Logistic Regression). De veiligheids(gevoels)ervaring van passagiers van het openbaar vervoer zal hun keuze van exploitant beïnvloeden. Bovendien is het risico dat een passagier geconfronteerd wordt met onveilige situaties groot.
Periode project: 20/06/2016to31/12/2019

Andere projecten van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :

Details van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :