Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ArcK (ArcK) : project R-7401

Titel : Gematerialiseerd kennis in kunst en wetenschap van de Renaissance: Vlaamse wetenschappelijke instrumenten in context (R-7401)
Abstract: Deze cursus gaat uit van de veronderstelling dat kunst en wetenschap, sterk gerelateerd waren in de Renaissance, wat ge├»llustreerd wordt door het bestuderen van een groot corpus aan wetenschappelijke instrumenten, zoals astrolabia, globes, zonnewijzers en armillarium. Die het concept van 'gematerialiseerd kennis' representeren, die we beiden conceptueel benaderen - als dragers van de idee├źn - en materieel. Er is een bijzondere aandacht voor de Vlaamse context: tussen 1525 en 1580 werd de universiteitsstad Leuven het belangrijkste centrum van Europa voor het maken van instrumenten, wat deels te wijten was aan het onderzoek en de technische vaardigheden van Gerard Mercator (1512-1594) en Gemma Frisius (1508-1555). Deze hoge reputatie is het gevolg van de combinatie van de schoonheid en de nauwkeurigheid van deze instrumenten. De decoratieve aspecten lieten zich inspireren door hedendaagse handleidingen van de Antwerpse kunstenaars, terwijl hun functionele aspecten de meest up-to-date kennis van de tijd belichaamd zoals gedestilleerd door hedendaagse wiskundige beoefenaars. Het is deze perfecte harmonie van esthetiek en wetenschap die de Leuvense instrumenten zo gewild maakt op de Europese markt. Veel instrumenten werden ook verkocht in Antwerpen via de Plantin Druk aan Spaanse verzamelaars. De nieuw gebouwde bibliotheek van Filips II Escorial bevatte vele Vlaamse instrumenten. De syllabus zal ook ingaan op voorstellingen van deze instrumenten in schilderijen uit de middeleeuwen tot in de 17e eeuw, zoals het genre van de Antwerpse kabinet of de Rubens-Brueghel allegorie van de zintuigen, onder anderen.
Periode project: 15/01/2017to15/06/2017

Andere projecten van ArcK (ArcK) :

Details van ArcK (ArcK) :