Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ArcK (ArcK) : project R-7730

Titel : Grote parken: sociale en ecologische veerkracht in overstromingsgebieden (R-7730)
Abstract: Standaard maatregelen tegen overstromingen, zoals waterkeringsinfrastructuur, bieden geen duurzaam antwoord op de dreigende klimaatcrisis. Dit maakt heel wat steden wereldwijd kwetsbaar voor overstromingen. Een alternatieve maatregel stelt voor om de concepten van veerkracht (resilience) en ecologische stedenbouw te combineren en 'grote veerkrachtige parken' aan te leggen. Zo'n parken zouden in staat zijn om grote hoeveelheden water te bergen en om tegelijkertijd een nieuwe lokale (watergebonden) economie en (watergebonden) wooncultuur te introduceren. Het ontwikkelen van dergelijke 'grote veerkrachtige parken' vraagt om zowel technische ingrepen als het opmaken van strategische plannen die gedragen zijn door de lokale gemeenschap. Het onderzoek zal daarom inzetten op de sociale en ecologische aspecten van het begrip veerkracht. Het doel is om 1) een theoretische raamwerk te ontwikkelen rond 'grote veerkrachtige parken'; en om 2) dit raamwerk te valideren in 2 case studies die regelmatig te maken hebben met overstromingen. De twee case studies liggen in het Binh Chanh, District 7, Nha Be en in de Can Gio Provincie. Het onderzoek zal beginnen met een analyse van internationale 'goede praktijken', om vervolgens een socio-ecologische analyse uit te voeren van de cases. Het onderzoek moet resulteren in een theoretisch raamwerk en in aanbevelingen, gericht aan lokale overheden, rond het ontwikkelen van grote veerkrachtige parken met een focus op het betrekken van de lokale gemeenschap.
Periode project: 1/02/2017to31/12/2020

Andere projecten van ArcK (ArcK) :

Details van ArcK (ArcK) :