Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) : project R-8358

Titel : Interreg EMR project 'Connect' (R-8358)
Abstract: De algemene doelstelling van het EMR Connect project is het verbeteren van de grensoverschrijdende mobiliteit en het realiseren van een hechter netwerk binnen de Euregio Maas-Rijn (EMR). Het project streeft naar het voorkomen van nieuwe barrières en het consequent neerhalen van bestaande hindernissen. Er zal hierbij een nadruk worden gelegd op het openbaar vervoer en meer bepaald de ticketing, tarieven, infrastructuur en het bijhorende verkeersaanbod. Het grensoverschrijdend openbaar vervoer zal zo voor een lange termijn en integraal een sterke verbetering ondergaan en zo een stuk aantrekkelijker worden voor burgers, bezoekers en bedrijven in de EMR.
Periode project: 1/10/2017to31/03/2022

Andere projecten van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :

Details van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :