Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie (CMKDK) : project R-8319

Titel : Regeneratie versus kanker: hoe dragen stamcel potentie en de interactie met de stamcel niche bij tot het omzeilen van het kanker proces? (R-8319)
Abstract: Regenererende weefsels en organismes kunnen de ontwikkeling van kanker omzeilen. Regeneratie induceert stamcelproliferatie, -differentiatie en -migratie om verloren weefsel volledig te herstellen en laten teruggroeien. Terwijl deze processen minutieus gereguleerd worden gedurende regeneratie, worden dezelfde processen geobserveerd gedurende carcinogenese, alhoewel hun ongecontroleerde uitvoering leid tot malignante transformaties. Het opsporen van de onderliggende mechanismen over hoe regeneratie het ontstaan van tumoren kan controleren en zelfs ontduiken, bevat waardevolle informatie. Ik zal dit verband tussen regeneratie en vermijding van kanker onderzoeken in de Schmidtea mediterranea, een zoetwater platworm die het vermogen bevat zijn volledige lichaam te regenereren, wat wordt toegeschreven aan een grote verzameling aan adulte pluripotente stamcellen. Deze platworm bied de mogelijkheid de capaciteit van deze stamcellen en hun niche in een in vivo systeem te bestuderen. Het wordt verondersteld dat het samenspel tussen stamcellen, hun eigenschappen en hun niche bepaald hoe dit organisme zich succesvol kan regenereren en het ontstaan van tumoren kan omzeilen. Binnen deze context focust het project op (1) de rol van stamcel potentie en bijgevolg hun kernmerken en differentiatieprocessen, en (2) ROS als modulatoren (upstream signalen) van deze stamcel responsen gedurende carcinogene blootstelling. Door combinatie van een in vivo en in vitro aanpak, wordt er gedoeld op volledige karakterisatie van het verband tussen stamcelpotentie, differentiatiestatus en ROS signalering.
Periode project: 1/10/2017to30/09/2019

Andere projecten van Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie (CMKDK) :

Details van Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie (CMKDK) :