Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum voor Statistiek (CENSTAT) : project R-8134

Titel : De ontwikkeling en toepassing van flexibele, multivariate modellen voor current status en count data, met toepassingen in HIV-discordance bij koppels en abortus, perinatale en infant mortaliteit in Mozambique. (R-8134)
Abstract: Mozambique is een land in het zuiden van Afrika waarin ongeveer 54% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er is vooruitgang geboekt voor een aantal van de gezondheidsgerelateerde millenniumdoelstellingen, maar er zijn nog ernstige problemen binnen de gezondheidszorg (WHO). Preventieve acties en maatregelen tegen HIV blijken onvoldoende effectief om een grote trendbreuk in de HIV-prevalentie te realiseren. De hoge moeder- en kindersterfte weerspiegelen onvoldoende toegang voor vrouwen en kinderen tot essentiƫle gezondheidsvoorzieningen, als gevolg van onvoldoende geografische dekking van de gezondheidszorg, onvoldoende financiering, een tekort aan gezondheidswerkers en essentiƫle geneesmiddelen. Door het ontwikkelen en toepassen van innovatieve flexibele, multivariate statistische modellen, is dit project gericht op het verstrekken van nieuwe inzichten met het oog op het verbeteren van i) designs voor HIV-preventieve acties en maatregelen, en ii) de kennis van indicaties van ernstige gezondheidsproblemen bij zwangere vrouwen. Op basis van onder meer de gegevens van de National Survey of Prevalence, Risk Behavioural and Information about HIV and AIDS (INSIDA), worden nieuwe statistische methoden en parameterizaties voorgesteld en bestudeerd om HIV serodiscordance te modelleren in hetero-seksuele en homo-seksuele koppels in Mozambique. In een tweede deel worden multivariate modellen ontwikkeld om te bestuderen hoe de sociaal-demografische, culturele factoren, het niveau van de kennis over indicaties van ernstige gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap kunnen geassocieerd worden met het aantal abortussen, het aantal overleden kinderen (post neonatale sterfte) en het aantal doodgeboren kinderen.
Periode project: 1/07/2017to31/12/2021

Andere projecten van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :

Details van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :