Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-8276

Titel : Bestek TW01 : Onderbouwing en verdere uitwerking van het analysekader bij de opmaak van regelgeving ten einde te kunnen voldoen aan het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten (R-8276)
Abstract: Het voorwerp van de opdracht is in de eerste plaats een juridische en rechtseconomische onderbouwing te geven van het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten evenals een juridische en rechtseconomische analyse uit te voeren van een uitgewerkt voorstel van nadeelcompensatie. In de tweede plaats moet de mogelijke toepassing van het ontworpen systeem van nadeelcompensatie getest worden op vijf gevalstudies binnen het beleidsdomein Omgeving.
Periode project: 1/09/2017to31/05/2018

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :