Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum voor Statistiek (CENSTAT) : project R-8699

Titel : Effectiviteit van beheersovereenkomsten voor akker- en weidevogels (broedplaats, voedsel en broedsucces) (R-8699)
Abstract: In het kader van deze studie en om aan alle vragen te beantwoorden zal het UHasseltteam 1) een detailanalyse van ruimte- en habitatgebruik van akker- en weidevogels uitvoeren; 2) het broedsucces en overleving van akker- en weidevogels evalueren; 3) de voedselbeschikbaarheid, naast eventuele voedselgewassen, (insecten, vertebraten) voor akker- en weidevogels onderzoeken en tot slot 4) de lichaamsconditie van individuen via bloedanalyses analyseren. De doelsoorten en gebieden worden in overleg met de opdrachtgever vastgelegd. De effecten van de omgeving op het voorkomen van deze specifieke soorten en de effecten van bijbehorende beheersmaatregelen op de distributie van deze soorten zullen op drie verschillende schaalniveaus statistisch verwerkt worden.
Periode project: 1/01/2018to31/12/2021

Andere projecten van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :

Details van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :