Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum voor Statistiek (CENSTAT) : project R-9306

Titel : Identificatie van determinanten van antibiotica gebruik en verbetering van voorschrijfgedrag via innovatieve statistische methoden (R-9306)
Abstract: Antimicrobiële resistentie, gedefinieerd als de mogelijkheid van bacteriën om een behandeling met antibiotica te overleven, is een groot probleem voor de volksgezondheid. In een eerste deel van dit voorstel zal ik de impact van de Europese Antibioticadag (georganiseerd sinds 2008) op het antibioticagebruik bepalen. In een tweede deel zal ik de stabiliteit van statistische modellen voor analyse van hierarchische gegevens bestuderen. In het derde deel zal ik, gebruik maken van de meest stabiele techniek (uit deel 2), determinanten bepalen voor (ongepast) voorschrijven van antibiotica bij patiënten met acute hoest en voor het niet deelnemen aan online training door huisartsen.
Periode project: 1/10/2018to30/09/2021

Andere projecten van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :

Details van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :