Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) : project R-8992

Titel : MOBIPLANLIMBURG : Offerte Mobiliteitsplan Limburg (R-8992)
Abstract: De provincie Limburg wil een eigen 'mobiliteitsplan Limburg' tot stand brengen; een plan dat een gedetailleerd en realistisch beeld geeft van de Limburgse huidige én toekomstige visie op vlak van mobiliteit. Een dergelijk specifiek Limburgs mobiliteitsplan is nodig omdat Limburg kampt met specifieke mobiliteitsproblemen. Met dit plan wil de provincie Limburg een concreet antwoord bieden op de talrijke mobiliteitsvragE;Jn die zich aandienen én een gefundeerde voorbereiding bieden op de invoering van het concept "basisbereikbaarheid" in Limburg. Ook daarna moeten dit plan en de analysegegevens een or:idersteuning zijn voor verder Limburgs mobiliteitsbeleid. Belangrijk is ook dat dit mobiliteitsplan tot stand komt via een proces waarbij alle relevante stakeholders betrokken worden door informatie én participatie. Teneinde dit plan te kunnen realiseren, is een samenwerking tussen de provincie Limburg en IMOB noodzakelljk. Deze samenwerking resulteert in een researchtraject waarbij én de provincie Limburg én IMOB bepaalde taakstellingen en rollen op zich nemen.
Periode project: 1/06/2018to30/12/2020

Andere projecten van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :

Details van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :