Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-9073

Titel : Grensoverschrijdend pensioen: relevante civiele en fiscale aspecten van een woonstaat (R-9073)
Abstract: De (Europese) landen staan voor diverse uitdagingen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de demografische en economische ontwikkelingen, maar ook aan de veranderede arbeidsmarkt en de opkomst van de gedragseconomie en de technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard invloed op het Europese, internationale en nationale pensioenbeleid. Mede gezien de maatschappelijk functie van pensioen, heeft het voortbestaan van een zeker een waardevast pensioen prioriteit. Om deze ambitie waar te kunnen maken, worden (onderdelen van) pensioenstelsels herzien. Ook de Europese Unie is in actie gekomen, denk hierbij onder andere aan het Groenboek en het Witboek, maar ook aan de IORP-Richtlijn. Zeker in grensoverschrijdende situaties ontstaan vaak complexe vraagstukken en knelpunten, zowel op civiel als fiscaal terrein. Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers en pensioeninstellingen hebben met het voorgaande te maken. Werknemers worden daarnaast steeds mobieler. Het is dan ook wenselijk, en noodzakelijk, dat pensioenuitvoerders grensoverschrijdende pensioenregelingen uit kunnen voeren. In dit onderzoek worden knelpunten en keuzes van voormelde partijen onderzocht en in kaart gebracht. Bezien wordt welke civiele, fiscale en praktische voorwaarden bepalend zijn om ervoor te zorgen dat een pensioeninstelling grensoverschrijdende diensten zonder belemmeringen aan kan bieden. Hierbij is gekozen voor de afbakening tussen de landen Nederland, Belgiƫ en Duitsland.
Periode project: 1/10/2018to31/12/2019

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :