Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-10253

Titel : Vrijheid van meningsuiting in gevaar in het digitale tijdperk? Een kritische juridische analyse van de regulering van online hate speech in Europa (R-10253)
Abstract: Aangezien hate speech psychologische, materiƫle en fysieke schade kan veroorzaken, is het verspreiden ervan illegaal in de meeste Europese landen. Hate speech moet bijgevolg bestreden worden waar het zich ook voordoet, inclusief in de online wereld. Maar de regulering van online hate speech is bemoeilijkt door kernkenmerken van het internet, zoals de anonimiteit en pseudonimiteit die het verschaft aan auteurs van hate speech. Om deze obstakels te omzeilen, richten wetgevers in Europa zich tot de platformen waarop hate speech wordt verspreid: zgn. host service providers zoals Facebook, YouTube en Twitter. De ingevoerde reguleringskaders zijn gebaseerd op vrijwillge samenwerking en/of juridische verplichtingen, waarbij host service providers worden aangespoord of gedwongen om hate speech te identificeren, blokkeren en verwijderen. Deze reguleringskaders gaan evenwel gepaard met problemen die leiden tot mogelijke bedreiging van vrijheid van meningsuiting in het digitale tijdperk. Zo kunnen zij host service providers aanzetten tot overblokkeren en overcensureren, waarbij naast illegale hate speech ook beschermde meningen worden getroffen. Dit onderzoek biedt een kritische juridische analyse van de impact op de vrijheid van meningsuiting van regulerinskaders inzake online hate speech in Europa. Het onderzoek beoogt 'goede en slechte praktijken' te identificeren en zodoende bij te dragen tot het ontwerpen van een meer evenwichtig reguleringskader.
Periode project: 1/11/2019to31/10/2021

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :