Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ArcK (ArcK) : project R-9795

Titel : De civic-stage als sluitstuk van de leerlijn civic-reflectie (R-9795)
Abstract: De Opleiding Architectuur schrijft al jaren aan een eigen civic verhaal. De opleiding wil de huidige master curriculumhervorming inzetten om van dit verhaal een gedragen verhaal te maken bij collega's en studenten. Om dit te ondersteunen stelt dit IOP voor om een leerlijn civic-reflectie uit te werken die studenten aanzet om kritisch te reflecteren op de rol die ze willen/kunnen spelen als ontwerper in een regio met specifieke maatschappelijke (en ruimtelijke) uitdagingen. Het wil deze leerlijn uitwerken door de methodiek van probleem gestuurd project gebaseerd leren toe te passen op het opleidingsonderdeel van de stage.
Periode project: 1/09/2019to31/08/2021

Andere projecten van ArcK (ArcK) :

Details van ArcK (ArcK) :