Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum voor Statistiek (CENSTAT) : project R-9959

Titel : IOF mandaat Sarah Vercruysse en Emiliano Mancini (Data Science) (R-9959)
Abstract: Volgens het nieuwe IOF-beleid AUHL zoals goedgekeurd in 2019 werd het nieuwe type 'IOF-mandaatproject' ingevoerd. Binnen dit project wordt een vaste IOF-mandataris aangesteld die decentraal wordt ingebed bij een instituut of faculteit. Naast een aantal vaste doelstellingen (vast aanspreekpunt TTO inzake valorisatie, overzicht expertise groep, valorisatiemogelijkheden, uitbouwen van een netwerk, deelname aan het TTO lerend netwerk) die gelden voor elke mandataris, hebben deze mandatarissen ook een aantal specifieke doelstellingen die zijn afgestemd op het strategieplan van de betrokken groep. Dit IOF mandaat werd toegekend aan Sarah Vercruysse van het onderzoeksinstituut Data Science. En vanaf 01/04/2021 start Emiliano Mancini bijkomend als voltijds IOF mandataris.
Periode project: 1/07/2019to30/06/2022

Andere projecten van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :

Details van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :