Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum voor Statistiek (CENSTAT) : project R-10572

Titel : Een informatie-theoretische aanpak voor de evaluatie van correlaten van bescherming in een vaccinatie-omgeving. (R-10572)
Abstract: De evaluatie van vaccins vereist het gebruik van klinische studies en is een omvangrijk en tijdrovend proces. Het is daarom belangrijk van zoveel mogelijk informatie te verzamelen tijdens dergelijke studies, vooral informatie die samenhangt met de beschermende kracht van het vaccin. Daartoe dient men natuurlijk te weten welke informatie of uitkomst die tijdens de klinische studie gemeten wordt, zo'n samenhang vertoont, en in welke mate. Een uitkomst die sterk samenhangt met de mate waarin iemand beschermd is tegen een bepaalde ziekte maar op een vroeger moment in de studie, pijnlozer, goedkoper kan gemeten worden, noemt men een surrogaatrespons. In dit project zullen we het paradigma van evaluatie van surrogaatrespons, gestoeld op causale inferentie, uitwerken voor de context van vaccins. Dit is geen eenvoudige uitbreiding, ter wille van twee voorname verschillen met klassieke klinische studies. Ten eerste is het doel van een aandoening te voorkomen, eerder dan een aanwezige aandoening te genezen. Ten tweede zijn proefpersonen niet noodzakelijk onafhankelijk van elkaar, ter wille van de besmettelijkheid.
Periode project: 1/02/2020to31/01/2024

Andere projecten van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :

Details van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :