Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-10411

Titel : Externe reflectie op working paper: "Beleidsverkenning naar de mogelijkheden voor een verdere integratie van de regelgeving voor ruimte en milieu" (R-10411)
Abstract: De doelstelling van dit onderzoek is om een kritische reflectie te krijgen op een ontwerp van paper. De paper bespreekt de resultaten van opzoekwerk, externe advisering, gesprekken met experten en interne dialoog inzake een beleidsverkenning naar de mogelijkheden om de regelgeving voor ruimtelijke ordening en milieu verder te integreren. De paper gaat na waar potenties, knelpunten, voor -en nadelen liggen op het vlak van integratie, met onder andere een blik naar het buitenland.
Periode project: 6/01/2020to5/03/2020

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :