Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

project R-10567

Titel : Interne en externe prijszetting in een coöperatief synchromodaal netwerk (R-10567)
Abstract: De vraag naar efficiënt, snel en flexibel transport i s hoog, maar maatschappelijke bezorgdheden over duurzaamheid, luchtvervuiling en verkeerscongestie zetten het huidige systeem onder druk. Om beter gebruik te kunnen maken van de beschikbare capaciteit en om de switch naar alternatieve transportmodi (zoals boot en trein) te vergemakkelijken, wordt synchromodaliteit gezien als een beloftevolle aanpak voor de logistiek van de toekomst. In een synchromodaal transport netwerk werken meerdere logistieke dienstverleners samen en wijzen ze cargo toe aan verschillende transportmodi en -routes op een flexibele en duurzame manier. Het doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van kwantitatieve tools die deze samenwerkende logistieke dienstverleners ondersteunen bij het bepalen van een gemeenschappelijke planning voor hun synchromodale transporten. De focus ligt hierbij vooral op het bieden van inzicht in enerzijds het definiëren van een prijs voor hun transportdiensten en anderzijds het verdelen van opbrengsten en kosten over alle logistieke dienstverleners heen.
Periode project: 1/03/2020to29/02/2024