Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum voor Statistiek (CENSTAT) : project R-10827

Titel : Epidemiologisch onderzoek om de gevolgen van COVID-19 voor de volksgezondheid, de economie en de maatschappij in Europa tot een minimum te beperken "EpiPose" (R-10827)
Abstract: EpiPose heeft als doelstelling antwoorden te zoeken over de epidemiologische kenmerken van 2019-nCoV, de dynamiek van de uitbraak, de daarmee samenhangende paraatheid en reactie op de huidige epidemie op het gebied van de volksgezondheid. Alsmede de economische gevolgen ervan te beoordelen. Het consortium bestaat uit 6 partners in 5 landen (BE, NL, UK, CH, IT) die zorgen voor aanvullende deskundigheid op het gebied van wiskundige en statistische modellering van infectieziekten, participatieve surveillancesystemen, levende systematische evaluaties, en gezondheidseconomische analyse en hebben een sterk internationaal netwerk voor de volksgezondheid. EpiPose streeft naar een snelle levering van resultaten, volgens de volgende doelstellingen: (1) Het verzamelen en delen van epidemiologische gegevens van 2019-nCoV zo breed mogelijk (2) Landenspecifieke schattingen van de belangrijkste epidemiologische parameters verstrekken (3) Modeleren van de verwachte impact van 2019-nCoV op de morbiditeit en mortaliteit (4) Om het bewustzijn en de gedragsverandering te monitoren tijdens de 2019-nCoV-epidemie (5) Gezondheidseconomische analyses voor interventies binnen de EU (6) Bevordering van de interactie tussen de lidstaten. tussen de wetenschappelijke gemeenschap, volksgezondheid instanties en het publiek. EpiPose heeft als doel alle onderzoeksgegevens, codes, instrumenten en resultaten publiek beschikbaar te maken en het verspreidingsplan is gericht op actieve communicatie en interactie met het beleid, de beleidsmakers, andere wetenschappelijke groepen en het publiek. Als zodanig zal de epidemische intelligentie die EpiPose biedt, helpen de gevolgen voor de volksgezondheid, de economie en de samenleving van 2019-nCoV tot een minimum te beperken.
Periode project: 13/03/2020to12/04/2023

Andere projecten van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :

Details van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :